V úterním rozhovoru rádia Frekvence1 uvedl: „Můj otec mi doporučil, abych měl vůbec maturitu, abych na to vojenské gymnázium šel. To, že mě z něho z politických důvodů nakonec vyloučili, tak to je jenom taková tečka za tím příběhem.“ Reagoval tak na dotaz posluchače, který se podivil, že ocenil bratry Mašíny a Milana Paumera za jejich ozbrojený odpor proti komunistickému režimu, když sám jako absolvent elitní vojenské školy tomuto režimu přísahal věrnost.

Topolánek ale nemluvil pravdu. Z Vojenského gymnázia v Opavě vyloučen nebyl. Jak vyšlo najevo loni 14. června při sněmovních interpelacích, školu nejen absolvoval, ale dokonce tak učinil s vynikajícím prospěchem – třemi jedničkami a jednou dvojkou. Během tehdejší schůze Topolánek řekl stejnou nepravdu: „David Rath, velký znalec mého života, by měl ale připomenout, že nakonec jsem z tohoto vojenského gymnázia byl z politických důvodů vyloučen.“

Když se poslanec ČSSD Václav Klučka pídil po konkrétních důvodech vyloučení, Topolánek musel s pravdou ven: „Já jsem byl poslední ročník, kterému umožnili maturovat na této škole.“ Vysvětlil pak, že byl propuštěn z armády, a proto nemusel platit dvacet tisíc korun za ukončení vojenské kariéry. Oba Topolánkovi rodiče byli členy KSČ, jeho otec byl ze strany vyloučen pro nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Mirek Topolánek studoval vojenské gymnázium v letech 1970–74.