Na lidi postižené tornádem se do pondělí vybralo přes sedm set milionů korun. Tato částka zřejmě v případě podobných událostí bude rekordní. Nebo se na obdobné katastrofy už dříve vybraly podobné sumy?
Svým dopadem je to výjimečná katastrofa, takže je i za takto krátkou dobu vybraná částka opravdu rekordní. Ale můžeme hledat paralely s vlnou solidarity například při povodních, kdy se vybralo také hodně peněz. V souvislosti s tornádem se lidé téměř předhánějí, kdo přispěje více, ale máme zkušenosti právě z povodní, že podobný entuziasmus trvá jen v řádech týdnů, a zde bude potřeba pomáhat dlouhodobě.

Je rekordně krátký čas na takto velkou sbírku oproti dřívějšku něčím způsobený? Například technickými možnostmi, které dříve nebyly?
To je určitě jeden z důvodů. Je daleko více možností pomáhat on-line, nežli tomu bylo dříve, jsou etablované dárcovské SMS (DMS). Například Nadace VIA má portál Darujme, Nadační fond pomoci Karla Janečka má portál Znesnaze21, Fórum dárců pořádá sbírky v rámci Darujsprávně.cz. Některé z těchto platforem jsou staré jen pár let, některé, jako například posledně zmíněný portál, fungují už od roku 2009. Lidé si tedy na tento způsob zvykli, vědí, že mu mohou důvěřovat.

Spolu se sbírkami ale udeřili i podvodníci. Jeden z nich zfalšoval QR kód Diecézní charity Brno, když do něj vložil číslo svého účtu, další pak zneužil číslo konta navázané podle policie na nespecifikovaný facebookový profil. Jak rozeznat podobné podvody?
Je to hyenismus nejhrubšího zrna, který by měl být exemplárně potrestán. Základní obranou je přispívat na účty prověřených organizací. A zkontrolovat si i číslo konta, které je skryté v QR kódu. Byť má tento způsob samozřejmě darování urychlit, aby ho člověk nemusel zbytečně vypisovat, opatrnost je namístě. Jinou možnost ale v tuto chvíli nevidím.

Kde si to číslo mají lidé zkontrolovat?
Optimální jsou webové stránky těchto organizací.

Pomůže i to, že je účet sbírky transparentní a je možné do něj nahlédnout?
Mezi běžnou veřejností, ale i některými neziskovými organizacemi panuje mylná představa, že transparentní účet rovná se veřejná sbírka. Ale to není pravda. Transparentní účet je jenom marketingový název pro konto, které má výpisy dostupné on-line. Ale nepodléhá vůbec žádné kontrole. Když se z něj odešlou peníze a napíše se tam například jen převod, tak nikdo nezjistí, kam opravdu směřovaly. Transparentní účet v žádném případě není zárukou toho, že jsou finanční prostředky v režimu veřejné sbírky a jdou, kam mají. Proto je důležitá organizace, která za organizací pomoci stojí. Její účet nemusí být transparentní, ale musí být sbírkový. To znamená, že podléhá kontrole ze strany státu.

Jak poznám, že je sbírkový?
Existuje registr veřejných sbírek, který je na webových stránkách ministerstva vnitra. Tam si každý může vyhledat konkrétní organizaci i číslo jejího účtu.

Jak se vůbec covid odrazil na ochotě lidí a firem věnovat peníze na charitu?
Dost zásadním způsobem. Ptali jsme se neziskových organizací, jak to u nich vypadá s příspěvky. A ukázalo se, že některým, které se pohybují ve zdravotnické oblasti nebo pomáhají lidem souvisejícím s pandemií, individuální i firemní příspěvky rostly. Ale vcelku se dá říct, že minimálně čtyřicet procent organizací hlásí propad jak ve firemním, tak individuálním dárcovství. A my vidíme, že i v absolutních číslech – zejména co se týká firem – jsou dárcovské rozpočty hodně zmražené.