Trať by měla být bezpečnější než před nehodou. Dopravní podnik Ostrava tam zprovozní světelné návěstidlo, které bude upozorňovat na místo, kde se vyhýbají tramvaje. Navíc budou muset řidiči před každým vjezdem na jednokolejný úsek žádat o povolení dispečera.

Dosud systém fungoval tak, že řidiči protijedoucích tramvají na sebe museli čekat před vjezdem na jednokolejnou trať ve výhybně. Poté, co se minuli, pokračovali dále v jízdě. Jen když měla některá z tramvají například zpoždění, měl za povinnost řidič čekající tramvaje po třech minutách vyjít ven z kabiny k traťovému telefonu a zavolat dirigujícího dispečera. Ten mu nadiktoval instrukce, které řidič musel navíc zapsat do jízdního výkazu a zpětně je dispečerovi přečíst. Systém myslel i na situaci, že drážní telefon nebude fungovat. V tomto případě měl řidič kontaktovat vysílačkou ústředního dispečera a ten po poradě s dirigujícím dispečerem řidiči předal instrukce. Ty musel řidič opět zapsat do výkazu. Teď se bude muset řidič ozvat dispečerovi v každé výhybně.

Dopravní podnik Ostrava také oznámil, že v průběhu roku 2008 vybaví jednokolejnou tramvaj moderním zabezpečovacím zařízením, které nebezpečí selhání lidského faktoru prakticky vyloučí.

Přestože podle vyjádření Drážní inspekce a dosavadních výsledků šetření nedošlo při dopravní nehodě k porušení provozovatele dráhy, sílí hlasy, že dopravní podnik možné nebezpečí na trati podcenil. Ostravský primátor Petr Kajnar například uvedl, že tento systém je velmi zastaralý a zůstal na úrovni devatenáctého století.

#flash|https://g.denik.cz/1/7b/tramvajnehoda.swf|540|400|tramvajnehoda#