„Problémům s Nemocnicí Na Homolce se plně věnuji a současnému vedení jsem už před několika týdny uložil, aby ukončilo podivnou praxi nakupování přes dceřiné akciovky, kterou tato nemocnice provozuje jako jediná z nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví. Pokračování této praxe je pro mne neakceptovatelné," uvedl ministr. 

TI zaslala ministrovi otevřený dopis, v němž ho vyzývá, aby informace o přetrvávání problémů a nespolupráci vzal v úvahu při probíhajícím výběrovém řízení na nového ředitele. O jeho vypsání požádal ministra samotný Šetlík, který tak chce být potvrzen ve funkci.

Němeček uvedl, že výběrové řízení bude podle zákona a že by byl rád, aby „jakékoli subjekty, byť vedené těmi nejlepšími úmysly, se zdržely aktivit, které by mohly být označeny za pokus o ovlivnění průběhu, či by mohly vést ke zpochybnění výběrového řízení".

Nevydali některé podklady

Zásadním problémem je nevydání některých podkladů, kvůli nimž zůstala řada věcí kontrole skryta, uvedl na dnešní tiskové konferenci právník TI Petr Leyer. Šetlík si svůj postup nechal potvrdit stanoviskem externí advokátní kanceláře. To označil Leyer za absurdní.

Transparency kritizovala současné vedení i za to, že úplně nezrušilo systém dceřiných společností Holte s.r.o a Holte Medical, a.s., jejichž prostřednictvím nemocnice hospodaří. „Nemocnice z nich podle nás nemá ty zisky, které by mít měla. Máme podezření, že tady jsou stále nastaveny penězovody někam mimo," řekl předseda TI David Ondráčka.

Němeček uvedl, že současnému řediteli zadal doložit veškeré informace o obchodních aktivitách zmíněných společností, nemocnice kooperuje.

Neuspokojivá situace

TI ministra vyzvala, aby jeho úřad důsledně uplatňoval své kontrolní a řídicí pravomoci, které mu jako zřizovateli nemocnice náleží. „Nelze se totiž spokojit se stávající situací, kdy není známo, jakým způsobem bylo naloženo s veřejnými prostředky, s nimiž nakládaly obchodní společnosti zřízené či ovládané nemocnicí," uvádí se v textu otevřeného dopisu.

Němeček uvedl, že dopis dnes obdržel. Předseda TI se podle něj „obsahem svých požadavků vlamuje do otevřených dveří". Dveře ministerstva jsou podle Němečka pro TI kdykoli otevřeny, „stačilo přijít a zeptat se".

Zprávu auditorů z kontroly činnosti nemocnice v letech 2011 až 2013 současný ředitel Šetlík v červnu označil za účelově zaměřenou a její závěry za nesmyslné a neadekvátní. Podle něj spojuje fakta z období předchozího vedení s vedením současným.

Reakce nemocnice na informace Transparency International
Dnešní vyjádření zástupců organizace Transparency International o tom, že jsem odmítl předat kontrolní skupině Ministerstva zdravotnictví některé podklady týkající se nemocnicí zřízených či ovládaných obchodních společností je nepravdivé. Považuji jej za účelové a záměrně směřované na dobu, kdy probíhá výběrové řízení na místo ředitele Nemocnice Na Homolce, do nějž jsem se přihlásil.

Kontrola totiž v Nemocnici Na Homolce probíhala od konce července 2013 do konce dubna 2014, během ní jsme ministerstvu předali okolo sto třiceti tisíc stránek dokumentů. Kontrolní zpráva nám byla předána dne 29. 4. 2014. Nemocnice na ni v požadovaném termínu pěti kalendářních dnů podala námitky. Od Ministerstva zdravotnictví jsme dosud neobdrželi žádné vyjádření a kontrolu tedy nelze považovat za uzavřenou.

O spolupráci Nemocnice Na Homolce s kontrolní skupinou se v médiích široce diskutovalo již v době předání kontrolní zprávy a já jsem opakovaně vyvracel argumenty, osočující nás z nespolupráce. Transparency International teď se zpožděním čtvrt roku přichází opět se stejným tématem. Mohu jen zopakovat, že za mého vedení proběhlo v Nemocnici Na Homolce několik desítek kontrol, vždy jsme perfektně spolupracovali a jsme o tom přesvědčeni i v případě kontrolní skupiny Ministerstva zdravotnictví.

Pokud se týká otázky dceřiných společností, Nemocnice Na Homolce byla ministry Holcátem i Němečkem požádána o jejich zrušení, oficiální příkaz k tomuto jsme neobdrželi. Přesto jsme tento proces započali postupným útlumem jejich činnosti. Nemocnice již několik měsíců před nástupem ministra Holcáta zahájila převod činností dceřiných společností do nemocnice – převedla nákup léků na nemocniční lékárnu, na převodu dalších komodit do nemocnice se kontinuálně pracuje a ministerstvo je pravidelně o útlumu činností dcer informováno v rámci ministerstvu předaného harmonogramu rušení dcer.

MUDr. Michal Šetlík
Ředitel Nemocnice Na Homolce
29. července 2014