Nový zákon má vystřídat již nevyhovující zákon z šedesátých let, který byl mnohokrát novelizován. „Nový trestní zákoník považuji za klíčový bod reformy justice,“ řekl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Ten bude před poslanci také obhajovat změny zákonů, které zpřísňují pravidla pro povolování odposlechů nebo zavádí nesoudcovský prvek do kárných řízení.

Výjimečným trestem bude mimo doživotí i odnětí svobody až na 30 let (nyní 25 let). Zákoník také zavádí nový alternativní trest domácího vězení, v zájmu zvýšené ochrany společnosti počítá se zřízením detenčních ústavů pro nebezpečné pachatele nebo například zavádí nový trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.

Nová norma je unikátní i tím, že se na její podobě mohla podílet i veřejnost. Ministerstvo totiž podobu návrhu vyvěsilo na internetu a vyzvalo, aby dávala připomínky. „Přišlo 330 podnětů, z nichž bylo zhruba 30 zapracováno,“ uvedla mluvčí ministerstva Zuzana Kuncová.

V návrhu nakonec není snížení trestní odpovědnosti z 15 na čtrnáct let, kterou Pospíšil navrhoval. Neprošlo vládou.

Přísnější pravidla pro odposlechy

Sněmovna bude na této schůzi také projednávat novelu trestního řádu. Podle ní bude možné povolit odposlech teprve v případě, že důkazy není možné získat jiným způsobem. Policie navíc bude muset informovat lidi, že je odposlouchávala. „Ti mají právo podat návrh soudu na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu,“ popisuje změny Pospíšil. Přezkum Nejvyššího soudu bude podle něj zárukou, že do práv občana bude zasahováno jen v nejnutnější míře.

V kárných senátech mají být nesoudci

Dalším projednávaným bodem ve sněmovně bude novela zákona o soudech a soudcích. V ní ministr spravedlnosti navrhuje změnu složení kárných senátů. vV těch by měli nově zasedat jako přísedící i příslušníci dalších právních profesí. Ti budou navrhováni předsedy obou komor Parlamentu, předsedy profesních komor a děkany právnických fakult vysokých škol. V senátech budou zasedat soudci Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a krajských soudů. „Touto změnou, kterou jsme diskutovali i se soudci, se má zamezit falešné soudcovské solidaritě, ke které v současnosti dochází. O provinění soudce by již neměl rozhodovat pouze soudce,“ obhajuje návrh ministr.