Převážně na vesnicích byl tento svátek ve znamení malých koledníků převlečených za Tři krále, obcházejících domácnosti, kde koledovali zpěvem a přitom žehnali stavení tím, že posvěcenou křídou napsali na dveře počáteční písmena tří králů a letopočet. VPobeskydí chodívali také Tři králové, nejmenovali se však Kašpar, Melichar a Baltazar, ale Bača, Ševeček a Kovaříček. To dnes už asi málokdo z nás ví. S tímto dnem se pojí řada zvyklostí.

Například děvčata se hned ráno, ještě před východem slunce, omývala sněhem, což jim mělo zaručit svěží bělostnou pleť. Tříkrálový večer byl večerem, kdy se předpovídala budoucnost. Když lidé chtěli vědět, kdo z nich nejdříve zemře, zapálili stejně velkou svíčku. Komu svíčka shořela nejdříve, ten zemřel jako první. Navíc podle stoupajícího nebo klesajícího kouře se dalo poznat, jestli se jeho duše dostane do nebe nebo do pekla. Také se věřilo, že pokud by se člověk podíval skrz vyražený suk do světnice, uviděl by toho, kdo by ještě tentýž rok zemřel.

I do budoucnosti se nahlíželo, a sice přes hrnečky. Muselo jich být sedm, přiklopily se jimi různé předměty – kousek uhlí, hřeben, peníz, figurka dítěte, prsten, kousek látky a chleba. Každý si pak zvolil hrneček, odklopil jej a podle předmětu pod ním usuzoval, co jej čeká. Peníz znamenal bohatství, hřeben nedostatek, prsten svatbu, látka cestování, figurka dítěte jeho narození, chleba dostatek všeho a uhlí nemoc či smrt. V dnešní době se setkáváme na vesnicích i ve městech s Tříkrálovou sbírkou, která obnovuje lidovou tradici tříkrálových koledníků. Tak dostává kdokoliv z nás možnost zapojit se svým příspěvkem do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Jistě nebudeme skoupí a každý podle svého uvážení a možností podpoříme toto charitativní dílo.

Prohlédněte si také fotogalerii, kterou jsme pro vás připravili - ZDE.