Pro srovnání - v roce 2022 se dohromady vybralo 141 438 493 korun. Rok 2021 vynesl 81 476 288 korun.

V jednotlivých Charitách jsou s letošním výsledkem spokojeni. Přestože mnoho lidí má obavy ze všeobecného zdražování, při Tříkrálové sbírce nijak nešetřili. Například na Hradišťsku dokonce letošní vykoledovaná částka překročila rekordních 3,5 milionu korun. „Na začátku sbírky jsem do médií říkal, že v době, kdy nás provázejí určité krize, jako je například v současné době válečný konflikt na Ukrajině či obrovský nárůst cen energií, bývají lidé štědřejší, i když mají sami určité problémy. Jsem rád, že se tato slova potvrzují, v letošní výsledek jsem však ani nedoufal,“ prozradil nadšeně zástupce ředitele Charity Uherské Hradiště a její projektový manažer Dalibor Jirásek.

Největší v republice

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Každoročně se do jejího organizování i samotného koledování zapojí přes 70 tisíc dobrovolníků.

close Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. info Zdroj: Deník/Jaroslav Kreisinger zoom_in Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice.

Do kasiček se běžně vyberou desítky milionů korun, které dále pomáhají nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným skupinám lidí. Za celou dobu existence sbírky už putovalo na pomoc těm, kdo to nejvíce potřebují, přes 1,5 miliardy korun.

Jak to všechno začalo

Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Byla tak obnovena starodávná lidová tradice, kdy chodívaly děti po chalupách, zpívaly koledy a za přání pokoje celému domu dostávaly malou výslužku. Většinou děti za koledování dostaly takzvané tříkrálové cukříky.

Jak se peníze rozdělují?
Na to, kam vybrané peníze poputují, je předem daný klíč. 65 % se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky. Své záměry na využití peněz ze sbírky oznamují jednotlivé Charity předem.

V celostátním měřítku se sbírka koná od roku 2001. Ačkoli má celostátní charakter, vybrané peníze bývají použity zejména na podporu charitního díla v jednotlivých regionech. Desetina výnosu pak každý rok putuje na humanitární pomoc do zahraničí.

Tradice plná symbolů

A jakou symboliku vlastně v sobě tradice tříkrálového koledování nese? Tři králové je poněkud nepřesné označení pro trojici mudrců z Východu. Ti měli podle Matoušova evangelia navštívit Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě. Novorozeně od nich obdrželo tři dary, a to zlato, kadidlo a myrhu.

Tradice, že se jednalo o tři krále, kteří nesli jména Kašpar, Melichar a Baltazar vznikla až později (pravděpodobně ve 12. století, pozn. red.). Ve skutečnosti není v Bibli nikde uvedeno, že by se jednalo o krále.

Jak poznat pravého koledníka a nenaletět podvodníkům?
Koledníka Tříkrálové sbírky poznáte podle kasičky označené logem Charity ČR. Kasička musí být zapečetěna. Na pečeti se pak nachází razítko příslušného obecního či městského úřadu. Vedoucí koledníků má u sebe průkazku koledníka, na níž najdete podpisy odpovědných osob, případně razítko diecézní Charity. Zároveň platí, že číslo kartičky je shodné s číslem průkazky. Dárce si taktéž může vyžádat průkaz totožnosti, který musí souhlasit údaji uvedenými na průkazu koledníka.

Ve zmíněném Matoušově evangeliu jsou označeni výrazem „magoi", což lze přeložit spíše jako mudrci, astrologové či dokonce mágové. Tři králové mají v dnešní době přestavovat tři rasy (bílou, černou a žlutou) a tři období života (dětství, mládí a stáří). Při koledování mají vždy s sebou křídu, kalendář a cukříky, což je odkaz na tři dary věnované Ježíškovi.

| Video: Youtube

Na dveře koledníci píší nejčastěji nápis K + M + B a daný rok. Mnoho lidí se mylně domnívá, že se jedná o počáteční písmena jmen králů. Ve skutečnosti je význam zcela jiný.

Správně by na dveřích mělo stát C † M † B † letopočet. Vychází to z původního textu Christus mansionem benedicat, což lze přeložit jako „Ať Kristus žehná tomuto příbytku (rok za posledním křížkem znamená, že se tak má dít po celý rok, pozn. red.).

Pozorní si jistě povšimli, že mezi písmeny jsou tři křížky, nikoli znaménka plus. Ty symbolizují Nejsvětější trojici, kterou je Otec, Syn a Duch Svatý.

Zdroj: www.trikralovasbirka.cz, cs.wikipedia.org, www.tradice.info

Nestihli jste přispět? Nevadí

Pokud jste letos nepotkali koledníky v ulicích a rádi byste do sbírky přispěli, existuje jednoduché řešení. Koledování bylo sice ukončeno v neděli 15. ledna, ale do online kasičky lze přispívat po celý rok.
Dar lze zaslat přes složenku, či převodem na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS 777. Další možností je zaslání jednorázové nebo trvalé DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60, DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90, DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190