Slavnostní mše svatá se uskutečnila v katedrále sv. Václava v sobotu 30. prosince v 10 hodin.

Charita Olomouc pro tříkrálové dobrovolníky z blízka i z daleka pak nachystala bohatý doprovodný kulturní program.

Stejně jako dávní mudrci z Východu, vydají se začátkem ledna malí i velcí koledníci do ulic s radostnou zvěstí, že Bůh je uprostřed nás.

Už v sobotu 30. prosince jim pod klenbou katedrály sv. Václava udělil požehnání na cestu nově vysvěcený biskup Josef Nuzík.

„Slavnosti se účastnilo okolo čtyř stovek návštěvníků. Hlásili se nám koledníci z Hranicka, Kojetínska, ale i Zlínska, Valašska a Slovácka“ sdělil Vojtěch Petroš, asistent ředitelky Charity Olomouc.

Na tříkrálové dobrovolníky pak odpoledne čekal doprovodný program v podobě prohlídky Arcibiskupského paláce a Vlastivědného muzea v Olomouci, ale i oběd.

Loňský výtěžek: skoro 1,5 milionu 

Myšlenku uskutečnit dobročinnou sbírku poprvé vyslovil před osmnácti léty právě olomoucký arcibiskup Jan Graubner a k účasti vyzval Charity v olomoucké arcidiecézi.

V roce 2000 se konal takzvaný „nultý ročník“ Tříkrálové sbírky a už tehdy se zapojily desítky dospělých a dětí.

Dnes jsou to tisíce dobrovolníků po celé České republice, kteří u prahů domácností, v ulicích i na náměstích předávají poselství o narození Božího syna a prosí ve prospěch těch, kteří si neumí sami pomoci.

V letošním roce oslaví Tříkrálová sbírka osmnácté narozeniny. Významné olomoucké instituce navštíví koledníci olomoucké Charity za doprovodu muzikantů z Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci v pátek 5. ledna 2018.

Tříkrálová sbírka se koná od 1. do 14. ledna, loni se v olomouckém děkanátu podařilo vykoledovat 1 437 034 korun.