To znamená předčasných důchodů pro lidi s namáhavou nebo předčasnou profesí.

Zřejmě největší střet mezi jednotlivými stranami se dá očekávat u daňové reformy

V jejím rámci vláda navrhuje například zrušení superhrubé mzdy, zrušení daňových výjimek včetně zvýhodnění stravenek, režijních jízdenek či odstupného a jejich nahrazení daňovým paušálem. Výhrady k reformě přitom mají jak odbory, tak zaměstnavatelé. Mimo jiné kritizují již zmíněné zrušení daňového zvýhodnění benefitů. Bude to podle nich mít dopad na zdraví zaměstnanců a zhorší to i situaci restauračních zařízení. Podle odborů navíc zrušení benefitů jejich nahrazení změnami v daních není výhodné pro lidi s nízkými příjmy.

U zvýšení minimální mzdy se pak dá očekávat rozepře mezi odbory a zaměstnavateli. Nejsilnější odborová centrála v zemi, Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), ji totiž chce zvýšit o 15 procent, tedy ze současných 8000 korun na 9200 Kč. Proti jsou však zaměstnavatelé. „Představa odborů je nereálná,“ řekl k tomu prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslav Hanák. Zaměstnavatelé podle něj chtějí nárůst tak o 300 nebo 400 korun.

Dalším bodem jednání jsou takzvané předdůchody

Na nich se již dříve shodl expertní tým tripartity. Zaměstnanci z namáhavých profesí by podle něj mohli odcházet do důchodu o jeden až pět let dříve, než je dáno zákonem. Seznam profesí přitom není dopředu určený. U jednotlivých zaměstnavatelů by se stanovil v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu. Za tyto lidi by zaměstnavatel spořil na zvláštní účet u penzijního fondu částku ve výši dvou až tří procent mzdy, a to nad její rámec. Z naspořené částky by se potom předdůchody vyplácely.