Už se na to nemůžeme dívat. Znalosti dětí klesají, zájem o matematiku se limitně blíží nule, jsme na tom nejhůř ze všech vyspělých zemí.

Tohle si řekly vynikající mozky české vědy i průmyslu a vymyslely projekt Matematika s chutí. „Mezi lety 2003 až 2009 čeští školáci klesli v matematických dovednostech z šestého na 27. místo a ještě horší je, že se nejvíc zvýšil podíl těch, které matematika nebaví.

V tomto ukazateli držíme mezi zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) smutné prvenství,“ řekl ve středu Petr Matějů z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA), který je hlavním organizátorem nové vzdělávací iniciativy.

Ta oslovuje všechny učitele matematiky na základních školách, kteří by rádi učili svůj předmět zábavněji a s lepšími výsledky. „Kdyby se zavedl ve školách předmět cyklistika, ručím vám za to, že by žáci věděli všechno o druzích jízdních kol, jejich výrobě a fungování, ale ještě v červnu by si na ně nesedli. A tak to je i s výukou matematiky,“ konstatoval Oldřich Botlík, člen ISEA a šéf vzdělávací společnosti Kalibro. Odborníci připravili pro matematikáře řadu konkrétních témat, během nichž děti mají propadat kouzlu královny věd. Ne suchá čísla, ale naprosto konkrétní příklady z praxe, kdy je třeba uplatnit logické myšlení, mají žáky přitáhnout k zatím nemilovanému předmětu.

Zdroje nejsou

„Kdybychom všichni uměli používat trojčlenku a tvrdě praktikovali poučku našich babiček, že dluhy se dělat nemají, byl by na tom náš stát asi lépe. A asi bychom neměli premiéry, kteří říkají, že utrácet se může a že zdroje jsou,“ podotkl Eduard Kučera, zakladatel softwarové antivirové firmy AVAST a jeden z mecenášů Matematiky s chutí. Mimochodem právě Kučera poněkud provokativně tvrdí, že z učebnic by měl zmizet pojem slovní úloha a pokud by se počítaly rychlosti různě vyjíždějících vlaků, tak jen tehdy, pokud by se učitel ptal na to, v jaké bodu dojde k čelní srážce. „Jinak kvůli podobně nezáživnému zadání žáci ani nemrknou okem,“ rýpnul si do tradicionalistů Kučera.

Během projektu, který se rozjede 1.září, sociologové otestují matematické schopnosti žáků na počátku a konci školního roku. Kantoři, kteří se svou třídou udělají největší pokrok, dostanou od sponzorů motivační odměnu v řádu desítek tisíc korun. Podnikatel Zbyněk Frolík si myslí, že obce, které jsou zřizovateli škol, musejí vyvinout na jejich ředitele tlak: „Především starostové, kteří jsou voličům nejblíž, by měli dbát na kvalitu populace.“


Proč bychom měli mít rádi matematiku?

Cyril Höschl, psychiatr
Kdo je dobrý v matematice, může dělat cokoli, ale naopak to neplatí. Je statisticky dokázáno, že úspěšní studenti medicíny výborně prospívali z matematiky na středních školách.

Eduard Kučera, zakladatel společnosti AVAST
Účastnil jsem se matematických olympiád a úspěšně jsem absolvoval MATFYZ, ale z matematiky jsem měl na střední škole čtyřku. Rodiče posílají děti do škol, kde je nic nenaučí.

Karel Oliva, ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR
Matematika není počítání, ale hledání souvislostí, zákonitostí. Jazykové překladače vznikly na základě matematických teorií. Matematika je základní prvek všeho vzdělání a kultury.

Jan Pirk, kardiochirurg
Operatér se neobejde bez logického myšlení a špičkových přístrojů, věda se nedá dělat bez statistiky. Matematika a medicína patří k sobě.


Oldřich Botlík, šéf vzdělávací společnosti Kalibro
Škola předhazuje dětem množství ryb, ale neučí je rybařit. To, co se žáci naučí, neumějí použít v nových situacích. Škola vyžaduje reprodukci, nevede děti k objevování.

Generální ředitel společnosti Linet a sponzor projektu Zbyněk Frolík řekl Deníku:
Kdo se nenaučí logicky myslet, hůř se v životě uplatní

Praha – Zakladatele jedné z nejúspěšnějších českých firem, která vyváží zdravotní lůžka do celého světa, Zbyňka Frolíka trápí, že děti matematika nebaví, kantoři ji neumějí učit a ředitelé zaplatit ty, kteří to dokážou.

Jak chcete změnit negativní vztah žáků k matematice?
Jistě existují školy, kde ji učit umějí, ale většina učitelů k její výuce přistupuje standardním způsobem, který bohužel znamená permanentní zhoršování matematických schopností a logického myšlení. To ve svém důsledku snižuje možnost dětí uplatnit se ve společnosti a uspět v konkurenci. My chceme nabídnout nástroje pro kvalitnější výuku, najít lidi, kteří je budou využívat, a prokázat, že skutečně fungují. Důkazem bude vznik center excelence. Rádi bychom v nich zavedli princip, že učitele je třeba hodnotit podle toho, co s žáky dokážou.

Znamená to, že učitelům, kteří se do projektu přihlásí, projdou vaším dotazníkem a začnou pracovat, nabídnete konkrétní metody, jak učit matematiku zábavněji a zároveň pro život?
Jistě existuje spousta nástrojů, které už nyní fungují, akorát školy o nich nevědí, nebo je neumějí používat. My ale klademe hlavně důraz na osobnost učitele a jeho osobní přístup, protože výuka na základní škole je založená především na psychologii práce s dětmi, vybuzení jejich zvědavosti, moderování hodiny tak, aby největší část tvůrčí práce byla na žácích samých.

Chcete říct, že při hodinách matematiky by se neměly jen biflovat vzorce, donekonečna sčítat a odčítat, ale děti by si měly všechny postupy „osahat“ samy
Ano. Dril tam samozřejmě vždycky zůstane, ale musí se najít způsob, který bude děti bavit. Když se vyučuje metodou objevování, je to pro děcka mnohem stravitelnější než memorování suchých faktů.

To ale není žádná legrace, chce to talent a také hodně speciální přípravy. Budete mít dost peněz na ocenění učitelů, kteří po roce měření výsledků výrazně uspějí?
My oceníme všechny kantory, kteří do toho půjdou s námi. Dostanou možná patnáct, možná padesát tisíc, záleží na tom, jak se nám podaří zbláznit veřejnost a kolik seženeme dárců. Na druhou stanu nám jde o to, aby učitelé, kteří dosáhnou po roce prokazatelný pokrok, dostali výraznější odměnu. Tím budeme automaticky motivovat ke změně přístupu i ty, kteří zatím stojí opodál.

Neměla by se o to starat primárně instituce, kterou si platíme všichni, tedy ministerstvo školství?
Měla, ale asi se zabývá nějakými vlastními problémy. Když byla před rokem a půl zveřejněna varovná studie McKinsey o stavu českého školství, ministr Dobeš u toho byl, pokýval hlavou, řekl, že je to cenný materiál, ale nic neudělal. Kdyby se náš projekt realizoval v luxusní podobě, tak vyjde maximálně na padesát milionů korun. Co to je v těch miliardách, které se rozhazují na úplné blbosti?