Minulý týden zemřeli během letní dovolené čtyři Češi. Dva muži se utopili v Bulharsku, jedna žena v Rakousku a další muž nepřežil útok žraloka v Egyptě. Počet lidí, kteří zahynou v zahraničí během turistické sezony, tedy období od 15. června do 15. září, zveřejňuje ministerstvo zahraničí každý rok přibližně v polovině října.

V loňské turistické sezoně zemřelo v zahraničí 101 Čechů, což představuje pokles o sedm proti roku 2016. Nejméně Čechů v zahraničí zemřelo za posledních devět let v sezoně 2010, kdy jich bylo 61. Od roku 2011 se číslo pohybuje kolem stovky.

"Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místní pohřební službu či na ústav soudního lékařství," uvádí ministerstvo zahraničí na svých webových stránkách. Zastupitelský úřad může pomoct také v komunikaci s místní policií v případě potřeby nebo s repatriací ostatků. Na pokrytí případných nákladů za převoz těla se zastupitelský úřad nepodílí.

"Pokud je to klient cestovní kanceláře, pak má cestovní pojištění a celou věc řeší cestovní kancelář," řekla Hana Klučarová z tiskového odboru ministerstva zahraničí. "Pokud jde o jednotlivce a někdo se obrátí na zastupitelský úřad, zjišťuje se, zda byl dotyčný pojištěn. Jestliže pojištění nemá, zastupitelský úřad ve spolupráci s rodinou zajišťuje vyřízení nákladů, aby transport byl možný," doplnila.

Podrobnější informace pro případy úmrtí českého občana v zahraničí ministerstvo uvádí na svých webových stránkách. Jednotlivé zastupitelské úřady mají pro naléhavé případy zřízenou nouzovou telefonní linku. Pokud v zemi, kde český občan zemřel, nemá ČR diplomatické zastoupení, je možné se obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.