Enormní zájem škol ilustrují i tato čísla. Ze 154 škol je 20 procent pražských a 80 procent mimopražských. Celých 39 procent tvoří základní školy, 32 procent gymnázia a 29 procent pak střední odborné školy a učiliště. 85 procent škol zvolilo debatu s novinářem a 15 procent seminář některé ze spolupracujících organizací.

„Ohlas, který projekt u škol vyvolal, potvrzuje, že si vyučující uvědomují význam a důležitost mediálního vzdělávání. Chystáme proto i další aktivity," říká ředitel programu Jeden svět na školách Karel Strachota. Již před časem začal Člověk v tísni s vydáváním pravidelného měsíčního on-line Bulletinu mediálního vzdělávání, který pedagogům nabízí náměty a materiály k mediální výchově reagující mimo jiné na aktuální mediální témata a kauzy. Nyní chystá vznik Platformy mediálního vzdělávání.

Týdny mediálního vzdělávání probíhají po celé České republice a partnery se stalo devět nezávislých redakcí, z nichž se projektu účastní více jak 40 novinářů. Své odborníky na diskuze a semináře nabídlo i 11 spolupracujících organizací, které se dlouhodobě zabývají mediální osvětou či rozvojem občanské společnosti. Zapojit se mohou všechny střední školy a druhé stupně základních škol.

Člověk v tísni v současné době zároveň iniciuje vznik Platformy pro mediální vzdělávání, jelikož klade důraz na zlepšování mediální gramotnosti mezi odbornou a laickou veřejností. K tomu mají sloužit pracovní setkávání, účast na odborných fórech, mezinárodní spolupráce a společné projekty členů platformy. Těmi jsou zástupci projektů a organizací spolupracujících na Týdnech mediálních vzdělávání, např. Demagog.cz, Manipulátoři.cz, Prague Security Studies Institute či Think-tank Evropské hodnoty. Do akce se také zapojují vyučující s praktickou zkušeností a nezávislí novináři.

Organizátorem je Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, který dlouhodobě pracuje s mladými lidmi i učiteli. Je provozovatelem audiovizuálního portálu JSNS.CZ. Mezi jeho další projekty patří například Studentské volby, Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách nebo kampaň Proti ztrátě paměti.