Jeho členkou je například děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Radka Wildová nebo odbornice působící na této fakultě Jana Straková, která se zaměřuje především na základní a střední školství. Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity zastupuje proděkan Tomáš Janík.

Na Pedagogické fakultě UK v Praze působí rovněž odbornice na inkluzi Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Se začleňováním různým způsobem znevýhodněných dětí do běžných škol mají zkušenosti i další poradci, Karin Marques z Nadace Open Society Fund a ředitel ZŠ Poběžovice Vladimír Foist.

Ředitelé škol

Pohled lidí z praxe na fungování českého vzdělávacího systému by mohli přinést i další ředitelé škol, kteří byli do poradního sboru vybráni. Krajskou perspektivu a zkušenosti s financováním regionálního školství, jehož reforma se připravuje, nabízí náměstkyně moravskoslezského hejtmana Věra Palková.

Odborné a technické vzdělávání zastupují ředitel Střední školy technické v Praze Drahoslav Matonoha, který prosazuje nové přístupy v učňovském školství, a koordinátorka vzdělávání ve společnosti Škoda Auto Alexandra Králíková.

Do poradního týmu byla pozvána bývalá předsedkyně Akademie věd ČR Helena Illnerová. Poradci pro oblast sportu jsou komunální politik Jan Schneider a předseda TJ Maratonstav Úpice Karel Šklíba, který má zkušenosti s organizací sportovních akcí pro veřejnost i s prací s mládeží.

Zatím není jasné, jak přesně bude činnost skupiny poradců vypadat. „V současnosti byl tým sestaven, další parametry jeho činnosti budou konkretizovány v nejbližší době," oznámila mluvčí ministerstva Jitka Ježková.