Rodina Mauerových a lidé zaangažovaní v případech týraného osmiletého Ondřeje a zmizení třináctileté Anny z brněnského Klokánku porušili několik zákonů a předpisů. Hrozí jim za to nejen roky odnětí svobody, ale také vysoké pokuty. Vyplývá to z analýzy, kterou pro Brněnský Deník Rovnost exkluzivně zpracovala advokátní kancelář Tomáše Rašovského.

Matka Klára Mauerová se dopustila trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě a za mřížemi může zůstat až osm let. Trestu by se měla obávat i její sestra Kateřina, která podle výpovědi týraného chlapce o všem věděla.

„Pokud by nešlo o rodinného příslušníka, mohla sestra spáchat trestný čin nepřekažení nebo neoznámení trestného činu. Může být obviněna ze spolupachatelství, ale bylo by nezbytné prokázat, že k týrání docházelo společným jednáním obou sester,“ upozornila Darina Kovačíková z advokátní kanceláře.

Klára Mauerová se také dopustila trestného činu ohrožování mravní výchovy mládeže, Anička totiž nikdy nezačala školní docházku a nikdo ani nepožádal o její odklad. Když rodina Mauerových přijala Aničku do trvalé péče a neoznámila to příslušnému obecnímu úřadu, dopustila se správního deliktu a hrozí jí pokuta padesát tisíc korun.

Podle informací soudkyně Městského soudu v Brně Jaroslavy Rezové, která opatrovnicí Anny určila Kláru Mauerovou, řešila žena návštěvy u lékaře tak, že za Annu předkládala průkazku zdravotní pojišťovny někoho jiného. Rodina i lékaři se tak podle vypracované analýzy mohli dopustit pojistného podvodu. S čistým štítem nemusejí vyjít ani biologičtí rodiče Anny.

Pokud opustili dítě, o které mají povinnost pečovat, a vystavili je tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví, hrozí jim vězení až na tři roky. „Jestli opustili dítě, jak je to popisováno, mohli se za určitých okolností dopustit trestného činu,“ potvrdila Kovačíková.

Na kontě mají také přestupky: neoznámení narození dítěte do tří dnů na matriku a do osmi dnů pojišťovně. Přestupkem je také porušení pracovních povinností a mlčenlivosti v případu úniku výpovědi týraného Ondřeje. Úředníkovi sociálního odboru židenické radnice může zaměstnavatel uložit sankce upravené pracovněprávními předpisy.