Učebnice Soudobé dějiny vychází podle nakladatelství z takzvané badatelské metody, která děti vede k bádání, hledání příčin vzniku různých historických událostí a jejich interpretaci. Učebnice je podle zástupců nakladatelství úspěšná a ve školách oblíbená. Na jaře 2024 chce FRAUS vydat podobnou učebnici pro 6. ročník.

Podnět k přezkumu měl resort školství od vedení ÚSTR. „Po obdržení tohoto podnětu jsme zadali zpracování posudku k této učebnici Národnímu pedagogickému institutu ČR a na základě všech podkladů jsme dospěli k závěru, že není důvod této učebnici odnímat schvalovací doložku, neboť je v souladu se vzdělávacími cíli školského zákona a také v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,“ stojí ve stanovisku resortu, které Nakladatelství Fraus obdrželo v minulých dnech.

Ilustrační snímek
Co a hlavně proč. Deváťáci dostanou novou učebnici dějepisu, výuka se změní

Ministerstvo se domnívá, že výhrady ÚSTR pramení spíše z nepochopení či přímo nepřijetí metodologického východiska učebnice.

„Pojetí učebnice následuje moderní trendy v dějepisném vzdělávání (badatelsky orientovaná výuka, koncepty historického myšlení) a je v souladu s východisky pro velkou revizi rámcových vzdělávacích programů, která je mimo jiné zaměřena na odklon od čisté faktografie,“ uvedlo ministerstvo.

„Vyjádření MŠMT bereme na vědomí, nepřekvapilo nás. Pokračujeme dál podle plánu a trváme na všech výhradách uvedených v naší tiskové zprávě vydané k tomu,“ napsal ČTK Vacek. ÚSTR se v červenci od učebnice distancoval a zveřejnil seznam chyb, které podle ústavu učebnice obsahuje.

Kritika učebnice se začala v médiích objevovat poté, co se letos v březnu objevily zprávy o problémech mezi oddělením vzdělávání a vedením ústavu. V reakci na kritiku bránil učebnici její hlavní autor Jaroslav Pinkas. Ve svém článku rozebral komentáře historika Iva Cermana, který učebnici několikrát kritizoval v médiích i na svém blogu.

Pozitivní stránky komunismu?

Ústav obviňuje autory z ideologického zaměření učebnice. Upozornil například na charakteristiku komunistického režimu, ve které autoři zmiňují i pozitivní stránky komunismu. Podle ÚSTR se jedná buď o neznalost učení marxismu-leninismu, nebo o ideologickou motivaci autorů.

Malíř Peter Snayers zachytil na jednom ze svých obrazů bitvu na Bílé hoře.
KVÍZ: Odmaturovali byste z dějepisu? Ověřte si své znalosti o české historii

„Naprosto odmítáme, že by nová učebnice měla jakýmkoli způsobem propagovat komunismus nebo zlehčovat jeho zločiny. Naopak otevírá řadu témat, o kterých se doposud děti neučily, propojuje výuku s moderními prvky a umožňuje dětem zjistit si co nejvíce informací. Jsme proto rádi, že ministerstvo školství nesmyslnou teorii o obhajobě komunismu nepotvrdilo,“ reagovala šéfredaktorka Nakladatelství Fraus Radka Šmahelová.

Schvalovací doložku uděluje ministerstvo školství těm učebnicím, které později školám proplatí. Před udělením doložky musí taková učebnice projít nezávislými recenzemi odborníků. Školy však mohou učit podle jakýchkoliv učebnic, bez doložky jim ale na ně ministerstvo nic nepřispěje.