Poptávka po učitelích informatiky je vysoká. Školy v Plzeňském kraji řeší jejich nedostatek spoluprací s firmami, které jim poskytují své odborníky, nebo také se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU), jež škole zapůjčuje doktorandy.

Školní výuka.
Školní předmět Technika je zatím v rukou nadšenců. Bude to stačit?

„Dlouhodobě pociťujeme nedostatek učitelů informačních technologií. Řešení je velmi obtížné, ale snažíme se. Pomáháme si spoluprací s firmami a jejich odborníky. Dále jsme podepsali memorandum o spolupráci s Fakultou aplikovaných věd ZČU, která nám na informatiku poskytne doktorandy,“ říká ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Plzeň Naděžda Mauleová.

Mnozí vyučují bez aprobace

Pak je ale problém s tím, že lidé s praxí, tedy zaměstnanci specializovaných firem, nemají čas ve škole vykonávat učitelskou práci navíc – nemohou být třídními učiteli nebo provádět běžné učitelské dozory. Na některých školách učí kantoři bez aprobace.

„Máme dva učitele, kteří jsou schopni výpočetní techniku učit, nemají však příslušnou kvalifikaci,“ vysvětluje Eva Doležalová, která vede Základní a Mateřskou školu v Kozojedech.

Anna Banszelová
Studentka z Liberce učila v Ugandě. O Africe máme předsudky, říká

Aprobovaný člověk podle Doležalové působení ve školství ani nezvažuje. „Ti, kteří aprobaci mají, samozřejmě nepůjdou učit do školy, ale začnou pracovat v IT společnostech, jež jim nabídnou třikrát více peněz. Do budoucna je to velký a těžko zvládnutelný problém,“ uvádí dále.

Výuku informatiky je nutné změnit

Podle některých vysokoškolských učitelů se informatika učí zastarale a kantoři by měli klást větší důraz na digitální gramotnost. Studenti Fakulty pedagogické ZČU a budoucí učitelé informatiky využívají při své přípravě pomůcky, jako jsou robotické hračky či brýle pro virtuální realitu. „Modelem pro informatické vzdělávání je Izrael. Učitelé informatiky, kterých je nedostatek nejen v Česku, ale v mnoha zemích, nemají u nás kvalifikaci v 50 procentech případů,“ říká Tomáš Průcha z Katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické ZČU.