Členové asociace se v červnu prostřednictvím otevřeného dopisu, v němž popisují svůj problém, obrátili na ministerstvo školství, ale přes urgenci se prý odpovědi nedočkali. Taneční a pohybová výchova pro děti se vedle základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a center volného času může vyučovat také na základních školách, kam byla jako předmět zavedena od 1. září 2010. Podle kvalifikovaných odhadů asociace se to týká přibližně 300 učitelů, kteří se věnují asi 30.000 dětem.

Aktuálně je v systému státního školství jako kvalifikace požadováno magisterské vzdělání v oboru, které je jen velmi obtížně dostupné. Na úrovni magisterského vysokoškolského vzdělání podle vyjádření ministerstva připravuje učitele jen obor Taneční pedagogika na brněnské Janáčkové akademii múzických umění.

Za ještě větší problém považuje Rellichová to, že se jako kvalifikace už neuznávají kurzy na vysokých školách v rámci celoživotního vzdělávání, které dříve uznávány byly. Jako příklad uvedla taneční specializaci na Univerzitě Karlově v Praze. Na certifikátu o absolvování kurzu je formulace, že absolvent získal způsobilost, přesto je nyní brán jako nekvalifikovaný. „Ti lidé to vystudovali s tím, že získají kvalifikaci, a najednou to nestačí. A to se děje opakovaně. Většina tanečních pedagogů nemá kvalifikaci, kterou ministerstvo požaduje," řekla.

Od 1. ledna 2015 mohou být nekvalifikovaní pedagogové zaměstnáni ve školách buď jako výkonní umělci maximálně na půl úvazku, nebo díky výjimce pro ředitele škol. Ti si mohou ve sboru nechat nekvalifikovaného učitele, pokud za něj nemají kvalifikovanou náhradu. „Zodpovědnost je tak přenesena na ředitele škol a může záležet i na tom, jaké s ním má konkrétní učitel vztahy," poznamenala Rellichová. Navíc platí, že jakmile by se na dané místo přihlásil někdo kvalifikovaný, musel by dostat přednost před pedagogem s nedostatečnou kvalifikací bez ohledu na délku jeho praxe a absolvované kurzy.