Adam Pešek více než šest let učí v soukromé mateřské škole Na Dvorku v Plzni. První zkušenosti nabíral během studií na pedagogické fakultě ve státní školce, kde pracoval jako asistent pedagoga u dětí s poruchou autistického spektra, se zrakovým postižením a pohybovým omezením. Práci měl rád, ale utvrdil se při ní, že ve státním sektoru spokojený nebude.

Podle mezinárodních srovnání patří čeští učitelé mezi ty nejméně spokojené v Evropě. Ilustrační snímek
Učitelé v Česku patří mezi nejméně spokojené. Kvůli platům to ale není

Do ryze ženského pracovního kolektivu nezapadl. „Kolegyně mě nerespektovaly, takže jsem neměl možnost ve výuce vybočit ze zajetých kolejí, zkoušet něco nového, uplatnit svoje nápady. Měly nějak nastavený systém, a ten měnit nechtěly,“ připustil. Despekt kolegyní měl podle učitele několik důvodů. „Mně bylo dvacet, zatímco ony to povolání dělaly už dvacet let. To byl jeden důvod - generační propast. No a ještě jsem byl muž a upřímně, v této profesi prostě exot,“ vysvětlil učitel.

Na dva roky odjel do Kanady, kde s dětmi pracoval dál a zjistil, že tamní prostředí je mužům-učitelům otevřené víc. Po návratu zamířil do školství znovu - tentokrát do soukromé školky, kde se zaměřuje především na pohybové aktivity spojené s pobytem v přírodě a výuku angličtiny.

Ženy dominují

Do soukromých mateřských škol teď míří mužů-učitelů pravděpodobně víc než do těch státních. Upozornila na to například Asociace lesních mateřských škol. „Podíl mužů mezi průvodci lesních školek se pohybuje okolo jedenácti procent –⁠ jedná se o nadprůměrný počet oproti průměru v běžných mateřských školách, kde je podle údajů České školní inspekce podíl mužů do jednoho procenta,“ vysvětlila mluvčí asociace Denisa Dvořáková.

Nízké zastoupení mužů v předškolním vzdělávání není problém jen České republiky. V zemích OECD v něm tvoří ženy až 96 procent učitelů. 

Nechuť mužů vstoupit do předškolního vzdělávání shrnulo stručně ministerstvo školství. „Jedním z důvodů můžou být genderové stereotypy, ale i platové podmínky,“ vysvětlila mluvčí resortu Aneta Lednová. Průměrná hrubá mzda učitelů ve školkách se podle Českého statistického úřadu pohybuje okolo 39,5 tisíce korun.

Boj s předsudky

Genderové stereotypy zmiňuje i zpráva OECD za rok 2022. „Učitelství bylo historicky jednou z mála kvalifikovaných profesí, které byly ženám dostupné, protože to přesně odpovídalo tradičnímu stereotypu žen jako pečovatelek o děti. Dnes jsou stereotypy méně rozšířené než před několika desetiletími, ale stále jsou důvodem vysokého podílu učitelek zejména na nižších úrovních vzdělávání,“ shrnul dokument.

Stát učitelům slíbil 130 procent průměrné hrubé mzdy. Ilustrační foto
Učitelé se bojí o slibované platy. Kvůli Stanjurovi jsou připraveni jít k soudu

Muži-učitelé se navíc v předškolním vzdělávání setkávají daleko častěji než třeba kolegové na základních školách s předsudky o své sexuální orientaci. Nezřídka bojují s nálepkou deviantních pedofilů. Potvrzuje to i Adam Pešek. „Když se lidé dozvěděli, co dělám, koukali na mě hodně divně. Slýchal jsem, že jsem určitě gay nebo úchyl. Muž u malých dětí je prostě pořád podezřelý,“ zkonstatoval.

Věří ale, že se mínění pomalu mění a lidé si na muže-učitele zvykají. „Na svoji práci mám od rodičů vřelou odezvu a co vím, mají to tak i další kolegové. Rodiče jsou za více mužů ve školkách rádi,“ doplnil Pešek.

Vývoj počtu mužů v mateřských školách (v %)

2011 - 0,3
2011-2015 - 0,4
2016-2019 - 0,5
2019-2022 - 0,6

65,6 procenta učitelů-mužů je mladší 39 let. U žen má tato věková kategorie zastoupení 35,6 procenta z celkového počtu učitelek.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR