Nejasnosti vznikly poté, co ministerstvo navrhlo, aby příští rok dostali všichni učitelé přidáno do tarifu 2700 korun. V praxi by to znamenalo, že kantoři do 12 let praxe by si přilepšili téměř o deset procent, ti zkušenější o 7,2 procenta. Dalších 960 korun pak má směřovat do nárokové (příplatky za třídnictví či specializovanou výchovnou činnost) a nenárokové nadtarifní složky (osobní příplatek, mimořádné odměny).

„Polepší si všechny skupiny učitelů, kromě těch neaktivních, což je v pořádku,“ sdělil Plaga. K absolutní částce se přiklonil i proto, že všichni zaměstnanci veřejné sféry dostanou v příštím roce přidáno tímto způsobem, tedy nikoli procentuálním navýšením, ale plošně o 1500 korun.

Začátkem října ministr školským odborům navíc navrhl, aby se ve finančním plánování spojily dva následující roky, kdy se k 2700 korunám v roce 2020 přidá osmiprocentní navýšení o rok později. To by znamenalo jistotu minimálně patnáctiprocentního růstu během dvou let. Tuto konstrukci školské odbory odmítají a požadují desetiprocentní růst.

„Trváme na tom, aby růst platů garantovala vláda, chybějí nám realistické propočty. Drtivá většina ředitelů chce peníze do tarifů, ministerstvo na to peníze má, tak nechápu, proč by to tak nemohlo být,“ řekl Deníku předseda školských odborů František Dobšík. Podle něj nikdo není schopen zaručit, že do škol skutečně doputuje dostatek peněz na odměny. Jenže právě tuto jistotu by měla přinést reforma financování.

Současný chaos je způsoben tím, že v systému krajských normativů ředitelé častokrát prostředky na pohyblivé složky platu používali na látání děr, a to i v tarifech. „Na přelomu ledna a února bude na základě aktuálních čísel ze škol a jejich ověření znám objem nadtarifů na pedagogické pracovníky. K dispozici ho bude mít každá škola,“ uvedl Plaga. Reforma má do budoucna zajistit, aby učitel stejného předmětu ve srovnatelné škole v různých krajích dostal totožný tarifní plat. Ředitel pak bude mít prostor na odměňování těch, kteří učí lépe, kreativně nebo mají ve třídě víc inkludovaných žáků.

Méně dětí v MŠ 

Změna financování může mít i pozitivní dopad na práci učitelek mateřských škol, neboť napříště se už finančně nevyplatí, pokud zřizovatel uplatní výjimku a povolí ve třídě 28 dětí. Ministerstvo tak podpoří dikci vyhlášky, která hovoří o 24 dětech.

Robert Plaga zdůraznil, že terén by měl být na reformu dobře připraven, neboť ministerstvo letos zorganizovalo 36 seminářů pro více než 9000 účastníků.