Faktem ale zůstává, že vzrušené debaty – především na internetu, na sociálních sítích i na některých zpravodajských serverech – se již od víkendu nevedou o tom, co se policistům povedlo, ale naopak: o tom, co se nepodařilo. Alespoň údajně nebylo zvládnuto. Jedná se o několik kritizovaných momentů. Nejviditelnějším bylo zprvu napadení přenosového vozu veřejnoprávního Českého rozhlasu na Hradčanském náměstí, kde prý policisté pouze přihlíželi počínání výtržníků snažících se proniknout dovnitř a narušit vysílání a odpojili elektrocentrálu – přičemž údajně uniformy nereagovaly ani poté, co byly přímo požádány o pomoc. Šíří se také obviňování policie ze strany některých aktivistů hovořících o údajném nasazení kriminalistů v civilu jako provokatérů ovlivňujících počínání maskovaných agresorů.

Z policejních zdrojů v pondělí zaznívaly hlasy, že k ničemu takovému nedošlo a nejedná se o nic jiného než o neférový útok mající v rámci propagandy znevažovat dobrou práci policistů. Pod tlakem neutuchající veřejné diskuse, jíž se chopila médie a do níž začali s až nečekanou aktivitou vstupovat i politici, se vedení pražské policie rozhodlo v pondělí prozradit více, než zřejmě původně zamýšlelo. V některých z maskovaných útočníků již byli odhaleni radikální extrémisté z fotbalového prostředí – a nemaskovaný muž, který se snažil agresory oslovovat, nebyl koordinátor jejich akce, nýbrž kriminalista s úkolem eliminovat střety názorově odlišných skupin, uvádí mimo jiné prohlášení, které vpodvečer zveřejnil Jan Daněk z ředitelství pražské policie (viz Dokument).

Vyhodnocení záběrů z akce

Veškerá vznesená obvinění pečlivě prošetří kontrolní orgány Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy – ať už jde o údajnou nečinnost, nebo namítaná pochybení konkrétních policistů, ujišťovala už v noci mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. Prověřování však nezůstane jen na pražské úrovni, plyne ze slov policejního prezidenta Tomáše Tuhého. „Selhání jednotlivců v tuto chvíli nemohu ani potvrdit ani vyloučit, proto zákrok po dohodě s ministrem vnitra i ředitelem Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy nechám prověřit; stejně tak některé incidenty, na které upozornily sdělovací prostředky a někteří jednotlivci na sociálních sítích," konstatoval Tuhý. Zmínil se o tom, že podrobně budou vyhodnoceny například záběry pořizované přímo během akce.

Šetření se ovšem šplhá až do nejvyšších pater, naznačuje Chovancovo vyjádření. „Na kontrolách se bude podílet i odbor interního auditu ministerstva vnitra," uvedl šéf resortu. „Výsledky tohoto šetření chci mít k dispozici do dvou týdnů. Následně s nimi seznámím veřejnost," slíbil ministr. I tak se dohadování o postupu policie protáhne až do doby, kdy už v široké veřejnosti zřejmě bude téměř zapomenuto, oč jednotlivým táborům demonstrantů šlo a co hřímali do davů řečníci z lidu i ti nejvýraznější.

Zřejmě ještě poněkud déle bude třeba počkat na výsledky šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů, která začíná prověřovat, zda se některý konkrétní policista nedopustil trestného činu. V pondělí mluvčí inspekce Radka Sandorová uvedla, že její instituce obdržela podnět, kterým se bude naprosto standardně zabývat; jde ale o natolik čerstvou věc, že jakkoli podrobněji ji nelze komentovat.

Pochybení policistů mělo podle hlasů některých kritiků souviset i s tím, že nebyli zatčeni účastníci demonstrace se zakrytými obličeji – často označovaní za pravicově radikály – napadající průvod levicově orientovaných aktivistů. Účastnit se veřejných shromáždění se zahaleným obličejem totiž zákon nedovoluje (stejně jako mít na demonstraci u sebe předměty použitelné jako zbraň). Odpoledne do debaty vstoupil také minstr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), a to poměrně rázným vyjádřením právě k tomuto tématu: hovoří o selhání policie. Podle jeho slov není důvod nechávat dva týdny na prošetřování, jak avizoval ministr vnitra Chovanec; je na místě vyvodit odpovědnost vůči velitelům, kteří nedali pokyn k zásahu. „Máme video, kde jsou lidé, kteří jsou ozbrojení a mají maskovaný obličej – a na které v klidu dohlíží nějaká policejní skupina; na tom není co prošetřovat," míní Pelikán.

DOKUMENT: Prohlášení policie

Kategoricky odmítáme spekulace, že by při střetu dvou skupin s protichůdnými názory na křižovatce ulic Thunovská a Zámecká byl někdo z maskovaných útočníků policista nebo se jednalo o policejně řízenou akci. Kriminalistům se do této chvíle již podařilo zjistit totožnost některých z maskovaných útočníků; jedná se o radikální extremisty z fotbalového prostředí. Jejich jednání, které bylo zadokumentováno, bude standardně prověřováno pro podezření z protiprávního jednání. Policisté se budou zabývat i podezřením z přestupku proti zákonu o právu shromažďovacím v souvislosti s maskováním obličejů těchto útočníků.
Rovněž důrazně odmítáme spekulace, že muž na záběrech v hnědé bundě s šálou okolo krku řídil celou akci nebo jakkoliv napomáhal útoku. Právě naopak! Jednalo se o kriminalistu, který byl velen na sobotní bezpečnostní opatření a jeho úkolem bylo mimo jiné eliminovat možné střety názorově odlišných skupin. Na křižovatce ulic Thunovská a Zámecká v jednu chvíli hrozilo, že k takovému střetu dojde, proto kriminalista zkoordinoval policisty v uniformě, aby oddělili zátarasem obě skupiny, než na místo dorazí posily. Mezi tím začal komunikovat s maskovanými muži a snažil se je přesvědčit, aby od útoku upustili, což se podařilo a vyjma několika předmětů, které prolétly vzduchem, ke střetu skupin nedošlo. V této souvislosti patří jemu a jeho uniformovaným kolegům obrovský dík za jejich statečnost, že se nebáli postavit takové přesile. Jak řekl ředitel pražské policie Miloš Trojánek: „S těmito policisty se hodlám sejít a poděkovat jim za jejich práci a odvahu, kterou ukázali!"
K dotazům a spekulacím, které se množí ohledně vstupu maskovaného útočníka během incidentu do dveří budovy na adrese Thunovská 9, uvádíme, že se jedná o budovu ministerstva vnitra, kterou využívá Policie ČR jako technické zázemí. Z našich zjištění a vyhodnocením pořízených záznamů vyplývá, že se jednalo o náhodný vstup resp. vpád účastníka protestu, který zde hledal útočiště. Nakonec mu to však nebylo nic platné, jelikož přístup do útrob budovy nebyl možný. Vzhledem k tomu se téměř vzápětí ocitl zpět na ulici.
Co se týče případných konkrétních pochybení či podezření z údajné nečinnosti policistů, pražská policie již v průběhu včerejšího dne informovala v tiskovém prohlášení o skutečnosti, že postup policie v souvislosti se sobotním bezpečnostním opatřením v metropoli je předmětem dalšího šetření kontrolních orgánů krajského ředitelství policie a policejního prezidia.

Zdroj: Jan Daněk, Policie ČR Praha