Kvůli používání uhlí se domácnosti na emisích nebezpečného jemného prachu podílejí 38 procenty, na produkci rakovinotvorných polyaromatických uhlovodíků dokonce 66 procenty.

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí nyní chtějí dotacemi pomoci lidem vyměnit staré kotle na uhlí za šetrnější zdroje tepla.

„Cílem je, aby co nejvíce z 450 000 domácností, které dnes vytápějí uhlím, mohlo přejít na modernější a ekologičtější způsob vytápění,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík. Letos je na tyto účely vyčleněno 100 milionů korun.

„To by mělo stačit na výměnu kotlů pro asi dva tisíce domácností,“ uvedl Petr Štěpánek, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Na výměnu zatím jdou pouze peníze z národního programu. Do roka chce ministerstvo a fond vyjednat s Bruselem, aby na tyto účely mohly jít i evropské dotace.

Poté, co před několika lety výrazně zdražil ekologický zemní plyn, začali se lidé hromadně vracet k uhlí. Mnohde spalují i odpadky a další zdroje škodlivin. „V moravskoslezském kraji je populární takzvaná Ostravská raketa. Jde o PET láhev naplněnou vyjetým olejem a pilinami,“ dodal. I když uhlím a koksem topí v Česku třikrát méně domácností než plynem, vyprodukují dvěstěkrát více škodlivého jemného prachu.

Právě dotace na kotle na spalování biomasy, tepelná čerpadla a solární systémy mají pomoci domácnostem přejít na čistější zdroje. „Bude to trvat zhruba šest let,“ dodal Bursík. Kolem roku 2016 pak má začít platit přísnější zákaz pro emise z domácích topenišť, který by měl vyřadit z provozu staré kotle na uhlí.