„Pro zrak je škodlivý především tepelný efekt laseru, který může způsobit i částečné oslepnutí,“ říká vedoucí lékařka očního oddělení Fakultní nemocnice Motol Marie Burdová. „K poškození zraku navíc stačí i deset vteřin,“ popisuje Burdová rizikovou dobu. Ta ale závisí na energii a síle laseru.

V nejvážnějších případech laser poškodí sítnici, jeho paprsky na ní vytvoří otok nebo jizvu a člověk může ztratit část vidění. „Prostorová orientace člověku sice zůstane, může ale přestat vidět na blízko, zcela ztratit ostrost vidění a schopnost rozlišovat jemné tvary a předměty,“ vysvětluje Marie Burdová.

Všechny nebezpečné výrobky by proto měly nést upozornění, že jejich světlo může vážně poškodit zrak. Deníku se podařilo zjistit, že většina internetových obchodů na nebezpečí upozorňuje už na svých webových stránkách: „Pozor! Výrobek obsahuje laserový zdroj. Vyvarujte se zásahu očí přímým nebo odraženým paprskem. Hrozí poškození zraku! Doporučujeme zabránit přístupu dětem.“

Přitom ještě nedávno byla především ve stáncích a tržnicích běžně k dostání laserová ukazovátka, která žádné podobné upozornění neobsahovala. A právě děti je kupovaly ve velké míře.

Česká obchodní inspekce v posledních dvou letech objevila jeden nebezpečný laserový výrobek. „Do evropské databáze nebezpečných výrobků přibylo sedmnáct výrobků s laserem. Jeden z nich jsme navíc našli i u nás,“ uvedl mluvčí České obchodní inspekce Marek Ženkl.

Lasery se dělí do pěti bezpečnostních tříd, z nichž první je více méně nezávadná a pátá nejnebezpečnější. Lasery čtvrté třídy už můžou způsobit nejen poškození zraku, ale také popáleniny kůže. Běžně dostupné lasery bývají nejčastěji ve třetí třídě, přičemž nebezpečná je už druhá. Výrobci sice tvrdí, že před lasery druhé třídy oko ochrání mrkací reflex, ale podle lékařů není těžké tento reflex potlačit.