Co říkáte tomu, jak rozdílně střední školy přistupovaly k přijímacím zkouškám z češtiny pro cizince, nejčastěji tedy pro ukrajinské uchazeče?
Někdy je to tak, že škola buď ukrajinského studenta chce, nebo nechce. A to nemusejí mít cokoliv proti Ukrajincům, ale vědí, že se studentem, jenž nehovoří česky, bude víc práce.

Přijímací zkoušky - Ilustrační foto
Na školu se Ukrajinci nedostali jen kvůli češtině. Zkouška byla v rukou ředitelů

Vy už desítky let učíte češtinu na pražském gymnáziu. Musel jste i před příchodem ukrajinských uprchlíků řešit vzdělávání studentů, kteří nemají češtinu jako mateřštinu?
Už dlouho neplatí, že by člověk ve třídě na gymnáziu vzdělával jen české studenty. Dětí cizinců přibývalo už před uprchlickou vlnou z Ukrajiny, stejně jako Čechů, kteří pobývali s rodiči mnoho let v zahraničí. Ti také češtinu moc neumí a hovoří jiným jazykem. Momentálně učím třídu, kde téměř čtvrtina žáků pochází z dvoujazyčných rodin, popřípadě ani jeden rodič není českého původu.

Jak řešíte jejich písemky z češtiny?
Třeba když píšeme slohovku, dávám jim dvě známky – za sloh a za jazykovou část. Pak si s nimi sednu a řeknu jim, na čem a do kdy musí nutně zapracovat.

Jaroslav (16) se rok připravoval na přijímačky v Adaptačním centru Paměti národa a zařídil si i další soukromé doučování. Nakonec byl přijat ve 2. kole na jednu z pražských škol.
U přijímaček mi dali z češtiny nula bodů, nechápu to, říká zklamaně Jaroslav

Jak by podle vás měly vypadat školní přijímačky z češtiny pro cizince?
Byl bych tolerantnější a posuzoval uchazeče individuálně. Především bych zohlednil, zda má uchazeč předpoklady ke studiu daného oboru. Proč nepřijmout zdatného matematika s dobrým logickým myšlením jen proto, že má dnes problémy s češtinou? Školy by měly i „úředně“ dostat větší volnost v hodnocení: projevuje-li student snahu a bude-li se v ovládání jazyka průběžně zlepšovat, nechť je z klasifikace češtiny osvobozen třeba až do předmaturitního ročníku. Současně by ale měl mít jasně vytyčený cíl, aby věděl, s čím u maturitní zkoušky uspěje a s čím ne.