V sousedním Polsku bude nošení stejnokrojů na základních i středních školách od září povinné. Návrh tamního ministra školství Romana Giertycha schválili ve středu poslanci Sejmu. Ministr si myslí, že uniformy pomohou v boji s násilím a šikanou a smažou sociální rozdíly mezi žáky.

"Cesty, které volí, jsou cesty represe," řekla na adresu Giertycha Kuchtová. Podle ní uniformy mohou na některých místech pomoci k zastření sociálních rozdílů, ale nejsou paušálním receptem na řešení šikany.

Skeptičtí k Giertychovu opatření jsou i odborníci na školní vztahy. Ředitelka Institutu pedagogicko-psychologického poradenství Jana Zapletalová tvrdí, že uniformy nemají s bojem s šikanou nic společného. Jsou podle ní pouze výrazem příslušnosti k určité skupině, nikoli nástrojem k potírání patologických jevů. "Uniformy mohou ve škole pomoci k většímu pocitu sounáležitosti, příčiny šikany jsou ale hlubší než v rozdílech mezi oblečením žáků," vysvětluje.

Nelíbí se jí ani, že nošení uniforem bude povinné. Rozhodnutí, zda nosit nebo nenosit stejnokroj, by nechala na školách, které by se na něm dohodly s žáky a jejich rodiči. "Když se něco musí, obvykle to vyvolává protitlak," tvrdí s tím, že osobně uniformy neupřednostňuje.

Brát si příklad z polského řešení nedoporučuje ani Šturma. Kořeny šikany jsou podle něj v narušených vztazích a postojích. Školy by prý neměly vést žáky k uniformitě. "Děti by měly být vychovávány k úctě k odlišnostem a jedinečnosti," tvrdí. Zakrývání reálně existujících rozdílů navíc podle něj stejně nic nevyřeší. Připouští však, že extrémní sociální rozdíly by školy nějakým způsobem regulovat měly, například uměřeností v oblékání a "vybavení", ale rozhodně ne uniformitou.

Stejnokroje podle něj sice mohou zpřehlednit situaci ve školách tím, že vytvoří učitele - velitele a malé vojáky, kteří musí poslouchat, dřív viditelné projevy šikany ale kvůli nim mohou zůstat skryté.

V Česku je nošení uniforem zatím ojedinělé. Letos v únoru si je odhlasovali studenti soukromého gymnázia v Dubí na Teplicku společně se svými rodiči a učiteli. Budou je nosit jen při slavnostních příležitostech, jako jsou zahájení školního roku, soutěžích nebo významných návštěvách ve škole. Stejnokroje nosí také například žáci osmiletého gymnázia Open Gate - Boarding School v Babicích u Prahy.