Aby se trutnovští nezmýlili, připravil pro nadcházející dvojvolby Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s královéhradeckým krajským úřadem a ministerstvem vnitra několik instruktážních materiálů včetně videí.

Jednou ze situací, která speciálně stojí za zmínku, je způsob, jak zaznamenat počet odevzdaných úředních obálek. „Voliči v daném obvodu obdrží v souladu se zákonem o volbě prezidenta a usnesením Státní volební komise pouze jednu úřední obálku, do které budou vkládat hlasovací lístky za oba druhy voleb,“ upozornil místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.

Protože při sčítání hlasů nebude možné rozlišit, pro který druh voleb byla úřední obálka vydána, okrsková volební komise uvede počet odevzdaných obálek v zápisech pro oba druhy voleb shodný. Může se tak stát, že v zápisu senátních voleb může být počet odevzdaných obálek vyšší než počet vydaných obálek. Případně může být i vyšší než počet voličů v seznamech, pokud komise zaznamená voliče, kteří hlasovali na voličský průkaz pouze v rámci volby prezidenta. „Obálka, která bude voličům vydána a kterou odevzdají pro prezidentskou volbu, totiž bude započítána i do počtu odevzdaných obálek v senátních volbách,“ vysvětlila místopředsedkyně úřadu Eva Krumpová.

Trutnovská okrsková volební komise musí souběžně posuzovat platnost hlasovacích lístků pro oba druhy voleb bezprostředně po otevření odevzdané úřední obálky. Při společném konání voleb vyplňují komise dva různé zápisy o průběhu a výsledku hlasování.