Její přínos spatřují rektoři dvou největších českých univerzit, Karlovy a Masarykovy, Tomáš Zima a Mikuláš Bek, hlavně v přenesení odpovědnosti za kvalitu vzdělání na školy samé. Ty budou ručit za soustavu oborů, neboť nově se budou akreditovat jen instituce respektive oblasti výuky. Právě rektoři budou předsedat radám pro vnitřní hodnocení škol. Národní akreditační úřad bude školy posuzovat v pětiletých cyklech, 
v případě potíží průběžně.

„Nynější systém akreditací je přežitý, administrativně náročný a zavání formalismem," uvedl ministr školství Marcel Chládek (ČSSD). Chystanou změnu vítá dlouholetá šéfka Akreditační komise Vladimíra Dvořáková, která upozornila na aféru 
s rychlostudenty na plzeňské právnické fakultě i na značné nedostatky v přípravě pedagogů na soukromé Univerzitě Jana Amose Komenského.

Udrží se jen dobří

„Je správné, že nový orgán bude moci rozhodovat bez asistence ministerstva školství," míní Vladimíra Dvořáková. Členů rady bude patnáct a žádný z nich nebude zaměstnancem ministerstva školství, aby byla dodržena podmínka nezávislosti.

„Za nás mohu říci, že vedeme školu od samého začátku transparentně a velmi přísně. Z hlediska vládou schválené novely se neobáváme o vlastní fungování," sdělil Deníku Radek Řechka, kvestor a ředitel Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky 
a práva (VŠMIEP).

V době, kdy se novela připravovala, však zdaleka nebyl takto smířlivý. Loni na podzim uvedl, že novela znesnadňuje soukromým vysokým školám akreditaci jejich studijních programů a povoluje netransparentní jednání Akreditačního úřadu. Podle něj předloha umožní novému úřadu odebírat souhlas k vysokoškolské výuce, aniž by své rozhodnutí dostatečně zdůvodnil.

Kvestor Řechka upozorňuje, že institucionální akreditaci budou moci získat jen školy, které mají akreditovány nejméně dva studijní programy déle než deset let. „Soukromé VŠ začaly vznikat kolem roku 2000, tudíž jich velmi málo dosáhne na toto kritérium," obával se Řechka.

Právě privátní vysoké školy budou novelou nejvíc ohrožené. Kdyby platila dnes, již zmiňovaná Univerzita J. A. Komenského by mohla přestat existovat. Novela stanoví, že když škola o akreditaci přijde, může o ni požádat až po dvou letech. Přísnější kontroly čekají i pobočky zahraničních vysokých škol. Plagiátoři či nepoctivci v jakémkoli stupni VŠ vzdělání musí počítat s odebráním titulu.

Další Putnové?

Ministr školství Marcel Chládek spolu s celou vládou nepřistoupil na podmínku prezidenta Zemana, který žádal 
o odejmutí pravomoci jmenovat profesory. Ta mu má zůstat nadále, dokonce bude muset podepsat dekrety dvakrát ročně, a to bez možnosti do tohoto procesu věcně zasahovat.

Na dotaz Deníku, zda Miloš Zeman novelu kvůli tomu vetuje, mluvčí Hradu Jiří Ovčáček sdělil: „Pan prezident se loni v listopadu setkal s ministrem školství. Výsledkem bylo ujednání, že se bude v případě zásadních pochybností ke kandidátům vyjadřovat. Ministr tedy bude seznam kandidátů s panem prezidentem konzultovat." Šéf resortu školství má ovšem jen správní kompetence, posouzení odborných, pedagogických a etických kvalit profesorského kandidáta bude i nadále zcela v rukou fakult a vysokých škol. Nově budou zřizována místa mimořádných profesorů, která mají umožnit působení zahraničních expertů.