Deník

Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Soud: Lisabonská smlouva není v rozporu s ústavou

Brno /FOTOGALERIE, SLEDOVALI JSME ON-LINE/ - Ústavní soud rozhodl, že Lisabonská smlouva není v rozporu s českou Ústavou. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský toto rozhodnutí vyhlásil hned na začátku středečního zasedání. Proti smlouvě se postavil český prezident Václav Klaus, podle kterého zásadně omezuje českou suverenitu.

26.11.2008 14
SDÍLEJ:

Prezident České republiky Václav Klaus.Foto: DENÍK/Jiří Salik Sláma

Verdikt Ústavního soudu otevírá možnost ratifikovat Lisabonskou smlouvu ještě letos

Rozhodnutí Ústavního soudu o Lisabonské smlouvě vzal na vědomí premiér Mirek Topolánek. „Výrok Ústavního soudu, že Lisabonská smlouva v šesti bodech dotazovaných Senátem není v rozporu s českou Ústavou, beru na vědomí. Oběma komorám parlamentu to umožňuje pokračovat v procesu ratifikace; nicméně i nadále očekávám, že odborná i veřejná debata bude pokračovat,“ sdělil premiér.

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg verdikt ústavních soudců přivítal. „Je to dobrá zpráva pro Evropu i Českou republiku, že Ústavní soud rozptýlil pochybnosti,“ řekl šéf diplomacie Právu.

„Lisabonská smlouva přináší změny, které Unii zajistí větší akceschopnost a demokracii. Světově unikátní odpovědí na touhu po míru a prosperitě je právě nadnárodní Unie evropských zemí, které se dobrovolně zřekly části svých pravomocí ve prospěch efektivní spolupráce. Česká republika se jednou z těchto zemí stala v roce 2004 a přihlásila se tak k principům, jejichž nedílnou součástí jsou i reformní smlouvy jako je ta podepsaná v Lisabonu. Rozhodnutí Ústavního soudu nám tyto principy jen znovu připomnělo,“ konstatoval místopředseda zelených, ministr školství Ondřej Liška.

Díky Lisabonu lze čelit globálním hrozbám


Z odůvodnění, které v Brně přednáší soudce zpravodaj Vojen Güttler, vyplývá, že Ústavní soud neposuzoval Lisabonskou smlouvu jako celek. Pokud tedy v průběhu její ratifikace někdo napadne konkrétní článek smlouvy, který by podle stěžovatele nebyl v souladu s Ústavou ČR, mohli by se soudci smlouvou opětovně zabývat.

Güttler připomněl, že v době nových globálních hrozeb i vzestupu přibývajících mocností je pochopitelné, že se státy spojují ve větší celky, aby se mohly účinně bránit.

Díky středečnímu výroku ústavních soudců se mohou poslanci a senátoři vrátit k posouzení smlouvy. Jak sdělil Deníku místopředseda sněmovny a stínový ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, ke smlouvě se poslanci mohou vrátit ihned, neboť bod o ní je pouze přerušen. Situaci však zkomplikoval úterní krach listopadové schůze, jejíž program nebyl schválen a tudíž byla ukončena. Pokud by tedy sociální demokraté chtěli lisabonskou tematiku vrátit do sněmovny, museli by k ní svolat mimořádnou schůzi. Z nejnovějšího sdělení SZ vyplývá, že budou podobný krok iniciovat. „Výrok Ústavního soudu čistě technicky umožňuje, aby byly napadeny ty části Lisabonské smlouvy, které soud přímo neposuzoval, neboť proti nim neobdržel argumenty. Opakovaná stížnost k Ústavnímu soudu by však již nebyla ničím jiným než otevřeným bojkotem evropské integrace, uvedl Liška.

Stejně jako ČSSD i lidovcům a zeleným jde o to, aby Česko Lisabonskou smlouvu ratifikovalo ještě předtím, než se 1. ledna 2009 ujme předsednictví EU.

Co přináší Lisabonská smlouva

- snižuje se počet eurokomisařů z 27 na 18 (od roku 2014)
- končí rotující předsednictví Unie
- bude existovat 68 oblastí, v nichž nebude platit právo veta (například pravidla ochrany zdraví, energetická politika, předpisy o cestovním ruchu, spolupráce v trestním právu)
- v těchto otázkách se bude rozhodovat kvalifikovanou většinou, tedy bude nutný souhlas 55 procent zemí EU, v nichž žije 65 procent občanů všech zemí EU
- bude ustavena funkce předsedy Evropské rady, tedy jakéhosi evropského prezidenta (funkční období 2,5 roku)
- zřizuje se funkce vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku, tedy ministra zahraničí EU
Námitky prezidenta Václav Klause k Lisabonské smlouvě

- neschválilo ji Irsko, pokud nezmění názor, nelze smlouvu podepsat
- oslabí se váha Česka v EU
- Česko přijde o možnost rozhodovat o řadě oblastech, bude muset přijmout verdikt unijních orgánů
- EU bude rozšiřovat své pravomoci bez souhlasu českých zákonodárců
- Ústava ČR stanovuje, že veškerá moc pochází z lidu, v EU to tak ale není
- Česko ztrácí část své suverenity, je to krok k federalizaci EU

ON-LINE:

13:26 - Rozhodnutí Ústavního soudu kritizoval prezident Václav Klaus. "Jsem přesvědčen, že text rozhodnutí Ústavního soudu, byl napsaný dávno před dnešním dnem. Jen z jedné věty reagoval na včerejší zasedání a s mými právními argumenty, které jsem včera přednesl, se nevypořádal. Navíc přesunul celý problém z roviny právní do ze značné míry roviny politické. Hovořit laicky a subjektivně o procesu integrace a globalizace nebo zmiňovat eurokonformní výklad právních norem je pro mě naprosto nepochopitelné. Jeho politický výklad otevírá cestu k vážné politické debatě v následujícím období. Velmi pozitivní bylo to, že jednání soudu probíhalo veřejně a zahájilo proto diskuzi na toto téma. Já proto vyzývám vládu České republiky, aby dřív než bude smlouva projednávána v parlamentu, zahájila s veřejností seriózní diskuzi," uvedl Klaus.

12:50 - K další námitce Senátu ČR - Zahrnutí Listiny lidských práv a základních svobod do primárního evropského práva neohrožují standart lidských práv a svobod stanovený zákony ČR, protože tyto práva jednotlivce nejsou darované státem a ten je proto nemůže ani odejmout. Lidská práva a svobody totiž podle ÚS nejsou závislé na standartu, ale jsou autonomní a nezcizitelné. Na námitku prezidenta Václava Klause, že Listina má pro EU smysl jen pokud se sama cítí být federálním státem, Ústavní soud odpovídá, že jsou i jiné organizace než federální státy, které zakotvují základní lidská práva a svobody.

12:28 - Soudce zpravodaj dodal, že hlavní argumenty Senátu spočívají na ne zcela přesném pochopení právní subjektivity ES a EU a přenosu pravomocí z členských států na tyto instituce. Zdůraznil však, že citovaný článek (216 Lisabonské smlouvy) je pro svou vágnost na hranici normativnosti, která je základem právního státu. Text plný „nebo“ a „či“ je příliš kaučukový a vágní a požadavky na přesnost by měla splňovat i mezinárodní smlouva. I když tato je velmi sporná, Ústavní soud konstatuje, že ani tento článek není v rozporu s Ústavním pořádkem ČR.

12:14 - Soudce zpravodaj pokračuje ve čtení rozhodnutí. Postupně se vyjadřuje ke kritice navrhovatele přezkoumání – Senátu České republiky – a prezidenta Václava Klause. Senátu vadilo, že Lisabonská smlouva zavádí možnost zjednodušeného postupu při přijímání primárního práva Evropské Unie. To by měnilo jednomyslné rozhodnutí Rady EU v rozhodnutí kvalifikovanou většinou (s výjimkou s rozhodnutími v oblasti vojenství a obrany). I u této námitky Ústavní soud rozhodl, že takové opatření není v rozporu s ústavním pořádkem. Kontrolu nad těmito rozhodnutími totiž stále budou mít evropské soudy a vycházet budou z mezinárodních smluv mezi EU a členskými státy.

11:25 - Předseda soudu přerušuje jednání na dvacet minut.

11:15 - EU bude i po přijetí Lisabonské smlouvy specifickou organizací a nikoli federací. Ve federaci je totiž na federativních orgánech, zda provede ústavní změny. Jednotlivé státy nemusí souhlasit, ale změny přesto projdou. Na rozdíl od toho je změna ve fungování EU možná jen za souhlasu všech států Unie. Role unijních orgánů není rozhodující. Změny můžou proběhnout až po ratifikaci všemi členskými státy.

11:01 - Podle Lisabonské smlouvy zůstává kompetenční kompetence i nadále členským státům. (Kompetenční kompetence je právo určovat kompetence tedy pravomoci státních respektive unijních orgánů.) Když touto kompetencí Unie nedisponuje, nemůže být pokládána na druh federálního státu ani za entitu nadřazenou jednotlivým členským státům. Evropská Unie může jednat jen na základě pravomocí výslovně svěřených členskými státy. Unie jedná pouze v mezích pravomocí pro dosažení cílů stanovených v smlouvách. Pravomoci, které nejsou mezinárodní smlouvou Unii svěřeny, nejsou na ni ani převedeny. A pokud není nějaká pravomoc vysloveně určena jako unijní, zůstává členskému státu.

10:53 - Významné východisko je i zásadní judikatura Ústavního soudu. Takové zásadní rozhodnutí je nález ve věci cukerných kvót. Po přistoupení ČR k EU došlo k přenosu určitých pravomocí. ČR tyto pravomoci pouze propůjčuje a to propůjčení je podmíněné. Může trvat potud, pokud je EU vykonává způsobem, který neohrožuje podstatu právního státu.

10:51 - Významným východiskem pro rozhodnutí Ústavního soudu je i judikatura německého spolkového Ústavního soudu. Ten rozhodl, že akceptování přenesení pravomocí z členského státu na orgány společenství je charakteristické pro demokratický stát, který se chce jako člen podílet na práci Evropské unie.

10:48 - Ústavní soud uznává funkčnost rámce EU pro zajištění kontroly rozsahu přenesených pravomocí z orgánů České republiky na Unii. Jeho stanovisko se může změnit, pokud by se ukázalo že je tento rámec nefunkční. Ústavní soud může posoudit, zda některý akt Evropské Unie nevybočil z pravomocí, které ČR na EU přenesla. ÚS předpokládá že se to stane zcela výjimečně a to hlavně v případech opuštění hodnotové identity a překročení rozsahu kompetencí, které ČR převedla na orgány EU.

10:33 - K problematice svrchovanosti státu, na jehož omezení upozorňoval navrhovatel (Senát) i prezident České republiky, soudce zpravodaj říká: "Poprvé v historii lze národní bezpečnost účinně zajišťovat společným postupem států. V globalizovaném světě se přesouvají centra moci kvůli jiným faktorům než z vůle jednotlivých svrchovaným států. Integrační charakter v případě EU může přinést ochranu a posílení suverenity členským státům vůči vnějším faktorům i ve vztahu k nově nastupujícím světovým velmocím, u nichž lze dopředu jen těžko odhadovat hodnotové priority. Nelze na svět hledět jako na soubor izolovaných jednotlivých států. Je zájmem evropské civilizace vystupovat v globální soutěži jako respektovaná síla. Možnost vystoupit z EU zaručuje trvající svrchovanost členských států. Přenesení určitých kompetencí států, která bude dál probíhat, není omezením svrchovanosti, ale může v důsledku znamenat i jeho posílení."

10:29 - Ústavní pořádek se musí posuzovat celkově, nikoli vytrhávat věci z kontextu. Vůdčím principem jsou nezadatelná a nezcizitelná práva jednotlivce. Tyto zásady nejsou dotknutelné ani změnou ústavy – stát není jejich poskytovatelem, ale zaručuje se za ně.

10:05 - Hovoří soudce zpravodaj Ústavního soudu. Čte všechna ustanovení české Ústavy a Lisabonské smlouvy, která museli soudci Ústavního soudu přezkoumat. Upozorňuje na to, že lze řešit nesoulad mezinárodních smluv i ex post, tedy po uzavření mezinárodní smlouvy. Jako referenční hledisko použil Ústavní soud Ústavu České republiky jako celek, nejen její materiální jádro, o které opřel svou argumentaci prezident Václav Klaus i vláda České republiky.

Kateřina Perknerová, Barbora Fialová

Autor: Redakce

26.11.2008 VSTUP DO DISKUSE 14
SDÍLEJ:
parlamentní volby v Horních Počernicích, 20.10.2017
SLEDUJEME ON-LINE
36 18

První den voleb skončil. O volby je zájem, někde přišlo víc než 50 procent lidí

V Polsku pobodal muž v nákupním centru osm lidí.
AKTUALIZOVÁNO
3 5

V polském nákupním centru pobodal muž devět lidí, jedna žena zemřela

Perličky ze superdebaty: Okamurova hubička, rebel Dolejš a dáma Šlechtová

Nemáte čas zhlédnout celý půldruhé hodiny dlouhý záznam z předvolební superdebaty Deníku? Nevadí, vystříhali jsme pro vás ty nejlepší momentky. Možná vás neprovedou všemi zákoutími politických programů, zato vám ukážou, že politici jsou také jenom lidé. A jací!

AKTUALIZOVÁNO

Prezident Zeman: Volby do Sněmovny nejsou zásadní ani zlomové

Letošní volby do Sněmovny nejsou zásadní ani zlomové, to je jen reklamní kampaň, řekl dnes prezident Miloš Zeman novinářům po odevzdání hlasu v základní škole v pražských Stodůlkách. Zopakoval, že sestavením vlády pověří vítěze voleb. Svůj hlas dal zřejmě Straně práv občanů (SPO), kterou před lety zakládal a která dřív nesla jeho jméno ve svém názvu. Zemana do volební místnosti doprovodila jeho manželka Ivana.

Katalánsko zůstane španělské, prohlásil král Felipe VI.

Katalánský premiér Carles Puigdemont ve čtvrtek prohlásil, že jeho parlament hodlá vyhlásit nezávislost, pokud Madrid nebude souhlasit s dialogem. Do secesní krize v pátek podruhé zasáhl i španělský král Felipe VI. Ten uvedl, že Katalánsko „zůstává a zůstane“ podstatnou součástí Španělska.

ANKETA MEZI LÍDRY: Co přejí ke 100. narozeninám republiky...

Než vhodíme lístek do volební urny, zvažujeme, co nám ta „naše“ strana a její lídr přinesou. Nižší daně, kvalitní veřejné služby, vyšší důchody, špičkové vzdělání pro děti, aktivní roli v Evropské unii – záleží na osobních preferencích. Pak také vybíráme podle toho, nakolik jsou kandidáti důvěryhodní, co už v politice dokázali, kolik slibů splnili, jak se umějí za své vize poprat doma i za hranicemi.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení