Dnešní nález Ústavního soudu se v praxi dotkne jen minima lidí, odhadem zhruba dvou tisíc. Část zákona se ruší ke dni vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů, ale bude se týkat celého zdaňovacího období roku 2016.

Zdanění podle sporného paragrafu dopadalo jen na ty penzisty, kteří mají dobré příjmy nad rámec důchodu, a to například ze zaměstnání, podnikání či pronájmu. Drtivá většina důchodů se nedaní. Daň se týká jen penze, která přesahuje 36 násobek minimální mzdy. Letos je to 356.400 korun.

Ústavní soud dnes zdůraznil, že zdanění důchodů samo o sobě za protiústavní nepovažuje, protože jde o otázku hospodářské a sociální politiky. Část zákona ale zrušil kvůli porušení principu rovnosti, který vyžaduje, aby daňový zákon zatěžoval poplatníky rovnoměrně. Soudkyně zpravodajka Milada Tomková připomněla princip takzvané horizontální spravedlnosti, podle níž by poplatníci, kteří mají relativně stejně vysokou daňovou schopnost, měli platit i stejnou daň.

Nepoměr v daňové zátěži

„V projednávaném případě dochází ke zcela extrémnímu nepoměru mezi odlišnosti v daňové zátěži v relaci k odlišnosti ve výši příjmů. Jde tak o případ svévole při rozlišování situací či subjektů, který je v rozporu s právem na rovné zacházení," uvedla Tomková. Doplnila, že rozdíly u lidí se srovnatelnými příjmy pod a nad stanovenou hranicí znamenaly ve zdanění rozdíly ve výši několika desítek tisíc korun ročně.

Zdanění příjmu důchodců, pokud si ročně přišli na víc než 840.000 korun, prosadila v roce 2010 jako jedno z opatření úsporného balíčku tehdejší Nečasova vláda. Platilo v letech 2011 a 2012. Znovu ho do zákona dostal v roce 2014 Sobotkův kabinet, ustanovení platí od loňska. Vztahovalo by se nyní tedy na daň z příjmu za loňský rok.

„Rada seniorů rozhodnutí Ústavního soudu vítá. Týká se to lidí, kteří pracují, pracujících důchodců – například profesorů, kteří přednášejí na zahraničních univerzitách," řekl šéf rady Zdeněk Pernes. Podle něj se zrušení ustanovení dotkne jen nepatrného zlomku ze zhruba 2,4 milionů starobních penzistů a penzistek.

Významný nález k důchodům vynesl Ústavní soud v roce 2010. S platností od 30. září 2011 zrušil výpočet důchodů, který byl méně výhodný pro lidi s vysokými platy. Soudci tak tehdy dali zapravdu názoru, že systém nebere dostatečně ohled na to, kolik lidé v životě vydělávali, a tím pádem i odváděli státu do penzijního systému.