„Nebudu nikdy mít pocit bezstarostnosti ze získané svobody, mám naopak velkou citlivost pro její omezování a jsem připraven ji kdykoli chránit,“ řekl Josef Baxa. Podle něj povinností každého soudce je být připraven srozumitelně vysvětlovat své postupy a důvody rozhodnutí.

„Jde o předpoklad pro získání a udržení důvěry společnosti, protože soudy bez důvěry jsou zbytečné,“ uvedl Baxa.

Prezident Petr Pavel
Pavel oficiálně navrhl Wintra na ústavního soudce. Žádost odeslal Senátu

Jan Wintr označil svobodu za hlavní předpoklad důstojného lidského života. „Vždy jsem byl na omezování svobody velmi citlivý,“ uvedl. Ústavní soud, jako ochránce práv a svobod člověka a občana, má podle něj zasáhnout jen tehdy, „vykročí-li zákonodárce z ústavních mantinelů a nepřiměřeně omezí některé základní právo, případně nějaký jiný důležitý ústavní princip“.

Soud má být přitom zdrženlivý a nemá se stát tím, kdo podstatně určuje obsah celého zákonodárství.

Pochvalná slova pro Zemanovou

Wintr také uvedl, že by mu bylo ctí být ústavním soudcem po boku Baxy a Zemanové. „O jejich soudcovských zkušenostech, erudici, nasazení a smyslu pro spravedlnost slýchám po dlouhá léta pochvalná slova,“ řekl Wintr.

Daniela Zemanová podobně jako Baxa označila za důležité, aby soudy a soudci měli důvěru společnosti. „A tu je nemožné získat nebo udržet, pokud by soudnictví působilo dojmem uzavřené soustavy, odcizené občanům a žijícím si vlastním životem,“ uvedla soudkyně, podle níž ani platy ústavních soudců nemohou být nedotknutelné.

Prezident Petr Pavel
Politici na Ústavní soud patří, myslí si prezident Petr Pavel

„Nikdy jsem nezastávala mechanickou interpretaci právní normy, vycházející bezvýhradně z textu, ale nikdy jsem ani nezastávala aktivistický přístup, vycházející z libovůle soudce. Oba tyto extrémy považuji za vysloveně škodlivé,“ prohlásila.