Výbor ale taky doporučil předkladatelům normy v čele s Janem Farským (TOP 09 a Starostové), aby připravili s vládou celkový pozměňovací návrh, který by vypořádal věcné i formální připomínky. Podle šéfa výboru Jeronýma Tejce (ČSSD) jde o nezávazné usnesení.

Odklad pro menší obce 

S odkladem platnosti zákona pro menší obce uspěl ve výboru Jan Chvojka (ČSSD). Podle jeho dalšího návrhu, který podpořila většina členů, by se nemusely zveřejňovat faktury a objednávky do 50.000 korun. Zákon by neměl podle výboru dopadnout ani na profesní komory zřízené zákonem. Na návrh České národní banky, který ve výboru předložil Tejc, by ze zákona měly být výslovně vyňaty smlouvy, které podléhají bankovnímu tajemství, a dohody, jež uzavírá ČNB k plnění úkolů.

Členové výboru doporučili přijmout na návrh Radka Vondráčka (ANO) taky změny, které podpořila iniciativa Rekonstrukce státu, jež zákon prosazuje. Opět stanoví některé výjimky. Vláda by mohla nařízením vyjmout z povinnosti vkládat do registru smlouvy firem ovládaných státem, které se týkají běžného obchodního styku a jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit konkurenceschopnost těchto společností. Řada údajů v těchto smlouvách by prý byla stejně s ohledem na obchodní tajemství začerněna. Nezveřejňovaly by se ani smlouvy o poskytnutí sociálních služeb nebo pěstounské péče a nájemní smlouvy na byty.

Administrativní zátěž?

Neuspěl naopak Chvojkův návrh, aby smlouvy musely zveřejňovat jen firmy ve stoprocentním držení státu, krajů nebo obcí. Stanislav Polčák (TOP 09 a Starostové) poukazoval na to, že by stačil odprodej byť jednoprocentního podílu a zákon už by se nevztahoval ani na ně.

Tejc při jednání výboru avizoval, že v dalším sněmovním projednávání předlohy navrhne zahrnout pod zákon i církve. Hnutí Úsvit podle Marka Černocha zase dopracuje záměr, aby smlouvy zveřejňovaly taky například nadace a spolky, které dostávají veřejné peníze. Někteří diskutující dnes poukazovali na to, že smlouvy by takovým návrhem museli zveřejňovat třeba dobrovolní hasiči.

Registr smluv by měl podle jeho zastánců přispět k boji s korupcí. Předloha předpokládá, že nezveřejněné smlouvy by nebyly účinné. Kritici vznášejí k podobě předlohy řadu připomínek. Mluví například o zvýšení administrativní zátěže nebo o ohrožení konkurenceschop­nosti některých firem.

Za to, aby normu raději přichystala vláda, se dnes přimlouvali zástupci některých ministerstev. Totéž už dřív doporučil sněmovní hospodářský výbor, který navrhl, aby bylo projednávání poslanecké normy přerušeno. Ministr pro legislativu Jiří Dienstbier (ČSSD) podotkl, že „ďábel je skryt v detailu". Náměstek ministra vnitra Jan Sixta upozorňoval na možné technické potíže samotného procesu zveřejňování smluv a na to, že vnitro nyní není schopno zmapovat náklady předlohy ani administrativ­ní zátěž.