Novela církevního zákona spočívá v tom, že církev nebo náboženská společnost, jež by o zvláštní práva žádala, by nesměla vzbuzovat obavu, že ohrožuje zahraničněpolitický zájem Česka. Nesmělo by taky vznikat podezření, že by ohrožovala národní bezpečnost nebo veřejný pořádek. K žádosti by se musely závazně vyslovit tajné služby a policie.

„Přijetí takové novely by neznamenalo zastavení rizika islámského radikalismu, ale značně by mu ztížilo situaci," uvedl Konvička. Klub Úsvitu i iniciativa se budou snažit získat pro předlohu širší podporu poslanců.

Ústředí muslimských obcí podle dřívějších informací o přiznání zvláštních práv navzdory splnění podmínky desetileté registrace nepožádalo. Nezveřejňovalo výroční zprávy, k žádosti by muselo taky dodat přes 10.400 podpisů.

Mezi zvláštní práva patří možnost vyučovat náboženství na státních školách, mít své duchovní v armádě a ve vězení, konat církevní sňatky, zřizovat církevní školy a zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.