„Linka právní pomoci zaznamenala loni oproti roku 2014 dvojnásobek telefonátů, většinou se týkaly rodičovských sporů o dítě," říká ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

„Duben je charakteristický kumulací jarních depresí, nejvyšším počtem sebevražd, a také eskalací domácího násilí. O tom svědčí 139 případů vykázání a 4989 kontaktů ve všech osmnácti intervenčních centrech České republiky. V porovnání s ostatními měsíci roku je v dubnu každoročně patrný nárůst v průměru o čtvrtinu," komentuje situaci předsedkyně APIC Martina Vojtíšková. Právě APIC se od loňska snaží na problém domácího násilí upozornit v rámci kampaně Mlčení bolí.

Příčinou dubnové eskalace domácího násilí je podle odborníků celkové vyčerpání organismu po zimě, jarní únava a s tím související ztráta energie, výkyvy nálad, zvýšená přecitlivělost a menší odolnost vůči každodennímu stresu. „Podle našich dubnových statistik domácí násilí eskaluje nejčastěji v manželských a partnerských svazcích. Ohrožena je každá dvacátá česká domácnost, v osmdesáti procentech žijí nezletilé děti. Největší skupinou obětí jsou ženy ve věku 27 až 40 let," říká Vojtíšková. Násilí se přitom neomezuje na izolované epizody, ale jde o celkový způsob života, v němž převládá manipulace a psychická nadvláda.

Ačkoli v absolutním počtu vykázání za měsíc duben od roku 2007 hrají prvenství Praha či Ústecký kraj, v počtu vykázání na počet obyvatel jsou na předních příčkách kraj Liberecký nebo Karlovarský. Souvisí to se sociálně-eko-nomickou situací v jednotlivých regionech, ale svědčí to i o přístupu policie k posuzování jednotlivých případů, práci sociálních pracovníků, soudců a státních zástupců a o aktivitě intervenčních center.

Nejvíc trpí nezletilí

Před týráním se řada partnerů snaží uniknout rozvodem. Na ten však ve většině případů doplácejí děti. „Dopady na dětskou psychiku mohou být fatální. Stres, strach a úzkost, smutek, pocit vlastní viny za rozvod nebo poruchy spánku patří k dlouhodobým důsledkům, které mohou končit i sebevražednými tendencemi," varuje Baudyšová.

Míru psychické zátěže dětí přímo ovlivňuje schopnost a snaha rodičů vzájemně se domluvit i průběh a délka rozvodu, která často v Česku přesahuje dva roky. O to, aby rozchod rodičů nepoznamenal děti na celý život, usiluje nadace i formou nové kampaně Myslete na děti.

V Česku se rozvádí každý druhý manželský vztah. S každým dalším pak rozvodovost ještě roste. V roce 2015 podle Českého statistického úřadu vydaly loni soudy rozhodnutí o 26 tisících rozvodech, přičemž víc než polovina z nich se týkala manželství s nezletilými dětmi. Žádost k nim ve 44 procentech podaly ženy, ve 24 procentech muži, zbytek byl podán oběma partnery. Rozvodem rodičů bylo jen loni zasaženo přes 23 tisíc nezletilých. Rozpady rodin, které tvoří nesezdané páry a jejich děti, se bohužel neevidují, ale podle odborníků je situace obdobná jako u manželství.

Počty vykázaných.

ZDENA KOLÁŘOVÁ