Závažných pracovních úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci delší než pět dnů, se loni stalo 1470. To bylo o 542 více než v roce 2010. Méně vážných poranění, způsobených v důsledku výkonu povolání, inspektoráty práce zaznamenaly 38.833, meziročně o 3851 více.

Cizích státních příslušníků loni zahynulo na českých pracovištích 11. Dalších 56 jich utrpělo závažný a 955 lehčí pracovní úraz.

Uvedené údaje se ovšem například kvůli překlasifikování jednotlivých úrazů mohou změnit.

Ve druhém pololetí se pole údajů SÚIP stalo 20.873 pracovních úrazů. Z tohoto počtu šlo celkem o 74 pracovních úrazů s následkem smrti a 748 závažných pracovních úrazů, jejichž léčba si vyžádala hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů. Celkem 545 pracovních úrazů, které nahlásili zaměstnavatelé v průběhu 2. pololetí 2011, se přihodilo cizím státním příslušníkům. Sedm z nich svým zraněním podlehlo a 29 bylo hospitalizováno déle než pět dnů.