Archeologický výzkum začal před několika týdny při zahájení rekonstrukce domu, ve kterém má vzniknout muzeum. Archeologové při výzkumu našli také například středověkou pec na chleba nebo keramiku z 12. až počátku 13. století. Objevená keramika je z předlokačního období města, tedy z doby před založením Kolína. V odpadní jímce nyní našli mince, které zatím nejsou schopni identifikovat. Zřejmě pocházejí z mladší doby, než je vrstva ze 14. století, ve které byly nalezeny. "Možná jsou to zvláštní mince z jiného území než z českého státu. Zkoušeli jsme ten povrch vyluštit, ale nedávalo to smysl. Hledala jsem analogie v Polsku a v Německu, tam jsem to taky nenašla," řekla Kašparová.

V odpadních jímkách leželo i velké množství organického materiálu, jako například pecky z třešní a švestek nebo kusy dřeva. "Věci z organického materiálu jsou v archeologii strašně vzácné. My jsme většinou odkázání na keramiku nebo kovové artefakty, ale z odpadních jímek bývají věci, ze kterých můžeme třeba rekonstruovat, co v té době lidé jedli," vysvětlila Kašparová.

Skleněné nádoby

Na dvoře byly nalezeny také hrnce ze 14. století nebo skleněné nádoby z 16. až 17. století. "Sklo nebylo úplně běžné zboží, ale v měšťanských rodinách ano," dodala archeoložka.

Podle archeologa Milana Kuchaříka se výzkum v následujících měsících přesune do interiéru. "Předpokládáme tam pozůstatky domu, který musel nutně v těch místech stát, tedy středověkou gotickou fázi zástavby, než byl pohlcen tímto obrovským barokním objektem," řekl.

Podle Ireny Benkové z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech jsou nálezy zajímavé, protože v Kolíně mnoho středověkých parcel zkoumáno nebylo.
V novém muzeu najdou lidé příští rok vedle expozic i muzejní obchod a městské informační centrum. Celková částka na opravu kulturní památky je odhadována přibližně na 103 milionů korun.