Havířov vznikl v padesátých letech minulého století jako nejmladší město tehdejšího Československa rozsáhlou výstavbou na území několika obcí a další k němu byly připojeny. 

Připomeňte si historii regionu pomocí srovnávacích fotografí

Ještě na počátku 90. let měl více než 100 tisíc obyvatel. V té době se ale od města odtrhla Horní Suchá a nyní o osamostatnění uvažují v Životicích.

„Důvody jsou historické. Do roku 1960 byly Životice samostatnou obcí. Jako občané chceme mít možnost ovlivňovat dění v obci. Podstatným důvodem je však plánovaný obchvat města a prodloužení Dlouhé třídy. Tyto komunikace by Životice rozdělily fyzicky na dvě části. Zatímco Havířov stavbu podporuje, Životice jsou proti,“ vysvětlil předseda sedmičlenného přípravného výboru a spolku Životice Sobě Kamil Kapera.

Životice
První zmínka o obci je z roku 1533. Ve druhé polovině 16. století byl postaven zámeček, který v současné době chátrá.
6. 8. 1944 bylo v obci a okolí gestapem popraveno 38 náhodně vybraných mužů a chlapců a dalších 31 lidí bylo odvezeno do koncentračních táborů. Událost připomíná památník.
V roce 1960 byla obec připojena k budovanému Havířovu. Hlavní tepna - ulice Padlých hrdinů je součástí tratě každoročně konaného motocyklového závodu Zlatý kahanec.
K 1. 1. 1992 žilo v Životicích 653 obyvatel, 1. 1. 2019 to bylo 1340 obyvatel.

Představitelé havířovské radnice záměrem životických na odtržení pochopitelně nadšení nejsou.

Území Životic.Zdroj: Mapy.cz

„Já jsem byl o této iniciativě informován v pátek. Osobně se domnívám, že Životice osamostatnění poškodí. Vznikla by malá obec, která by velmi pravděpodobně měla velký problém pokrýt své potřeby a občané by asi velmi rychle poznali, že je lepší být městskou části velkého celku. Město velmi intenzivně do této městské části v posledních letech investovalo, občané vidí dnes a denně posun v infrastruktuře, v loňském roce jsme otevřeli nové dětské hřiště za hasičskou zbrojnicí, zbrojnice byla rekonstruována, sbor dobrovolných hasičů dostal novou techniku a město velmi štědrým způsobem dotuje provoz této jednotky. Občanská iniciativa je ale veskrze legitimní a má oporu v zákoně,“ řekl primátor Havířova Josef Bělica, podle kterého je boj proti stavbě obchvatu města jen zástupným problémem.

Problém s katastrem

Přípravnému výboru se patrně podaří bez větších problémů sehnat dostatečný počet podpisů, který je nutný k vyhlášení referenda. V tom už ale musí být pro osamostatnění nadpoloviční většina voličů. Referendum může být vyhlášeno za situace, kdy by nově vzniklá samostatná obec měla minimálně 1000 obyvatel. To Životice splňují, když se počet obyvatel postupně zvyšuje a nyní jich tam žije 1340. Problém může nastat se zákonem stanovenou podmínkou na vlastní katastrální území, které Životice nemají. Je ale možné, že by uspěli s námitkou, že chtějí obnovit obec s jasně stanovenými hranicemi před rokem 1960.

Krajský úřad zřejmě referendum vyhlásí až po vyjasnění tohoto rozporu.