KONEC KOUŘENÍ
UŽ ZA 2 DNY

Budou si ale moci kuřáci svou cigaretu zapálit venku? Na tyto otázky jsme se zeptali nejen v nemocnicích, ale také v Sanatoriích Klimkovice.

Zákaz kouření v budovách Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) platí už řadu let. „Výjimkou je pouze psychiatrické oddělení, kde i po změně legislativy mají pacienti v budově možnost (ve speciálně určené místnosti) kouřit. Venkovních prostor se legislativní úprava nedotýká," odpověděl mluvčí FNO Tomáš Oborný.

Mluvčí Městské nemocnice Ostrava (MNO) David Račák uvedl, že ve všech vnitřních prostorách nemocnice je zakázáno kouřit. Ve venkovních prostorách areálu je podle něj vyhrazeno několik kuřáckých míst, kde mohou zaměstnanci a pacienti kouřit. Tato místa jsou označena piktogramy a vybavena popelníky.

Městská nemocnice Ostrava (MNO) také požádala o právní výklad nového protikuřáckého zákona.

„Zajímá nás, v jakém rozsahu se vztahuje zákaz kouření na areál naší nemocnice. Bylo nám sděleno, že je plně v kompetenci vedení nemocnice rozhodnout o tom, zda zakáže kouření ve venkovních prostorách, či ponechá stávající venkovní kuřácká místa zachovaná. Jak se k tomu MNO postaví, bude rozhodnuto na poradě vedení pravděpodobně už v pondělí," poznamenal David Račák.

Vítkovická nemocnice v Ostravě zakázala kouření v celém svém areálu už v roce 2012. Výjimkou se stalo speciální místo s přístřeškem, zámkovou dlažbou a lavičkou, které pro kuřáky nemocnice vybudovala.

„S přijetím nového zákona tedy v naší nemocnici nyní neplánujeme zavádět žádné další změny či opatření. Kouření v nemocničních budovách (interiérech) je zakázáno už velmi dlouhou dobu," upřesnila mluvčí Vítkovické nemocnice Radka Miloševská. Přísný zákaz kouření platí i v budovách Sanatorií Klimkovice.

„Není to žádná novinka, zákaz platí už dlouhá léta. Jsme zdravotnické zařízení, nikoliv wellness hotel. Zákaz samozřejmě platí i v restauračních zařízeních i cukrárnách v našem areálu," odpověděla mluvčí Sanatorií Klimkovice Ivana Gračková.