Už po roce a půl lze říct, že sdružení vysokých škol funguje. Každá z nich má svůj výjimečný příběh, spojený s dějinami své země. Stačí připomenout, že Sorbonna byla založena v roce 1253, Univerzita Karlova v roce 1348, Univerzita Heidelberg v roce 1386 a Kodaňská univerzita v roce 1479. Varšavské a milánské vysoké učení jsou mladší, ale své místo na slunci si dávno vydobyla. Jejich aliance vznikla před rokem a půl s cílem propojit studijní programy, vědecké bádání, ale také sdílet zkušenosti z řízení mnohatisícových kolosů.

close Infografika info Zdroj: Deník zoom_in

„Projekt 4EU+ znamená větší prostupnost pro studenty, vytváření moderních atraktivních programů a sdílení toho nejlepšího, co se napříč Evropou nabízí,“ řekl Deníku rektor UK Tomáš Zima. Na pařížském summitu, kde se setkal s rektory partnerských univerzit, uvedl, že nyní se „všichni společně mohou podílet na vytváření doslova evropského vzdělávání“.

Aliance se v rámci programu Erasmus+ bude podílet na projektu Evropských univerzit. Těch by mělo do pěti let vzniknout nejméně dvacet. Osnovy budou flexibilní a umožní mladým lidem zvolit si, kdy a kde budou studovat či na jaké škole získají „evropský“ diplom.

Prorektorka Lenka Rovná: Význam Univerzity Karlovy v EU posílí

V Paříži se tento týden uskutečnilo výroční zasedání Aliance 4EU+, v níž spojilo síly šest předních evropských vysokých škol včetně Univerzity Karlovy. Na výsledky jednání se Deník zeptal prorektorky UK pro evropskou problematiku, profesorky Lenky Rovné.

Rektoři univerzit v Kodani, Miláně, Varšavě, Heidelbergu, pražské Karlovy univerzity a pařížské Sorbonny se v pondělí sešli na prvním výročním zasedání Aliance 4EU+. Jak probíhalo?
Výroční schůze měla ukázat, co se nám za rok a půl v Alianci povedlo v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání, péče o studenty, ale také o pracovníky IT či knihovníky. Další součástí pařížské konference bylo zahajovací setkání nad projektem Evropských univerzit, na nějž jsme jako jedna ze 17 aliancí získali finance od Evropské komise. Dokonce se ukázalo, že jsme měli největší počet bodů, na což jsme hrdí. Slavnostního otevření se zúčastnili všichni rektoři, velvyslanci a řada významných osobností.

close Lenka Rovná info Zdroj: archiv Lenky Rovné zoom_in Co se za rok a půl existence Aliance podařilo?
Ve vzdělávací oblasti vytváříme rámce pro naprosto volný pohyb studentů, vědců, zaměstnanců. Je to vyšší ambice, než nabízí Erasmus, protože v něm se někdy vyskytuje problém se vzájemným uznáváním kreditů. Rektoři v naší Alianci uzavřeli dohodu, že se automaticky budou studentům uznávat všechny kredity a předměty, které na partnerských univerzitách absolvují. Připravují se doktorská studia pod dvojím vedením a vytváření společných programů, kde se bude kombinovat mobilita fyzická a virtuální. Proběhly již společné doktorandské školy např. pro matematiky či trénink budoucích chirurgů na Lékařské fakultě v Plzni. Zahraniční studenti ocenili, že mohli operovat na zvířatech.

Promítá se už teď násobení kapacit, sil, mozků do vyšší kvality?
Stoprocentně. Protíná se tu podpora rektorátů s úsilím pedagogů a vědců, kteří pracují ve čtyřech tematických skupinách, tzv. vlajkových lodích, v oblasti zdraví (např. 4EU+ proti rakovině, problematika stárnutí, metabolické poruchy), společenských a humanitních věd, IT a umělé inteligence či udržitelného rozvoje. Už záleží jen na nás, jak bude spolupráce věcně a konkrétně zaměřena.

Co je finálním cílem Aliance?
Integrace šesti partnerských univerzit. Přirovnávám to k Evropské unii, kdy se věci daří lépe, pokud se síly napnou stejným směrem.

Nebude to znamenat setření odlišností jednotlivých škol a vytvoření jakési nové evropské univerzitní entity, takže už to nebude slavná Sorbonna, Heidelberg nebo Univerzita Karlova?
A myslíte, že Francie přišla v EU o svoji slávu a historii? Bude to právě naopak, můžeme se od sebe navzájem učit. Třeba Kodaňská univerzita už získala 55 ERC grantů, my jich zatím máme devět. Funguje šest Evropských center, jež pomáhají vědcům v získání celoevropských projektů. Nyní budou pracovat pro všech šest členských univerzit. To je velká síla. Lesk a sláva Univerzity Karlovy jen posílí. Doufám, že to plně budeme moci ukázat už na podzim 2020, kdy po Sorbonně převezme Univerzita Karlova a její rektor Tomáš Zima roční vedení Aliance.