„Nový přístroj napomůže efektivnější léčbě karcinomů plic, gynekologických nádorů, karcinomů prostaty, dále karcinomů v oblasti hlavy 
a krku, prsu, konečníku a slinivky břišní. Díky jeho vlastnostem je možné maximálně šetřit zdravé tkáně a zároveň dovoluje zvýšení dávky záření při stejné nebo i nižší toxicitě," vysvětluje Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky VFN a 1. LF.

Novinka nahradí stávající kobaltový ozařovač, který umožňuje pouze paliativní léčbu. Nové zařízení oproti tomu kombinuje princip počítačové tomografie a klinického lineárního urychlovače
a tak umožňuje lepší zaměření cílového objemu, plánování rozložení dávky v těle a vlastní aplikaci optimálně vysoké dávky záření. Je vhodný jak pro paliativní, tak pro radikální ozařování, takže bude použitelný pro 90 procent všech indikací v Komplexním onkologickém centru Praha.

Už za několik měsíců

Léčba prvních pacientů bude zahájena počátkem roku 2015. Vzhledem ke své ojedinělosti bude přístroj využíván jak pacienty z VFN, tak z Nemocnice Na Bulovce, Thomayerovy nemocnice, Ústřední vojenské nemocnice a Ústavu hematologie a krevní transfuze 
v Praze.

„Kapacita přístroje tak bude maximálně využita a my budeme moci poskytnout kvalitní péči velkému množství pacientů," doplňuje Jitka Abrahámová, primářka Onkologické kliniky 1. LF a Thomayerovy nemocnice.

VFN je největším pracovištěm v ČR, co se týče objemu onkologické péče u melanomu kůže a nádorů vaječníků. 
V průběhu posledních šesti let tu bylo evidováno více než 63 tisíc onkologických pacientů ve všech stadiích diagnostického a léčebného procesu.