Členy rady ÚSTR mohou odvolat pouze Senát. Rada zasedá dnes. Reakci členů redakce zjišťuje. Portmann uvedl, že podle zákona je členství v sedmičlenné radě neslučitelné s členstvím v politické straně nebo v politickém hnutí. Jde o podmínku, kterou členové musejí plnit od začátku až do konce své funkce.

Historik, jenž se loni neúspěšně ucházel o post ředitele ústavu, se odvolává na své dva právní rozbory poukazující na údajné porušení zákona dvou až tří členů rady. Místopředseda rady Jelínek a Uhl byli do nejvyššího orgánu ústavu zvoleni 5. prosince 2012 a Bureš poté 21. března 2013. Funkční období člena je pětileté.

Zkouška právního řádu

Uhl a Bureš porušili podle Portmanna zákon tím, že ke dni, kdy se ujali funkce, nevystoupili z politických stran, Uhl ze Strany zelených a Bureš od sociálních demokratů. „Pouze své strany, navíc patrně opožděně, požádali o přerušení členství," uvedl. S ČSSD je prý svázán i bývalý člen Jelínek.

Mluvčí ústavu Pavel Ryjáček řekl, že Portmann se snaží současné vedení i radu cíleně poškodit. „V zákoně se praví, že členství v radě je neslučitelné s členstvím v politické straně nebo v politickém hnutí. To, do čeho se pan Portmann trefuje, zákon vůbec neřeší a o vystoupení ze strany se v něm nepíše," reagoval. Pozastavení členství je podle něj postup běžný.

Portmann tvrdí, že podnět poslal Senátu jako řadový občan bez politických motivů a vnímá ho jako zkoušku tuzemského právního řádu. Stanovy obou politických stran podle Portmanna uvádějí, že se přerušením členství nevyvázali z veškerých práv a povinností vůči stranám, například povinnosti platit pravidelné členské příspěvky. Podle Portmanna konkrétně Uhl během členství v radě pokračoval v aktivní politické činnosti pro Stranu zelených a za ni loni v říjnu kandidoval do zastupitelstva městské části Praha 2.