Chatrný byl podle odborníků umělec evropského formátu. „Vstupoval na výtvarnou scénu v polovině minulého století jako excelentní grafik, od šedesátých let rozvíjel svou osobitou cestu ke konstruktivnímu a konceptuálnímu projevu," popsali jeho tvorbu Radek Horáček a Jiří Zahrádka z Masarykovy univerzity.

Chatrného tvorba je spjatá s Domem umění města Brna i s Masarykovou univerzitou, kde jsou jeho díla trvale vystavená. Zastoupena jsou také ve sbírkách předních českých galerií a v galeriích a muzeích umění v zahraničí. Byl také držitelem ceny Umělec má cenu, kterou mladší umělci oceňují starší generace.

Letos měl Chatrný zdravotní potíže, které vyústily v jeho pobyt v hospici v Rajhradě. Přesné datum posledního rozloučení s umělcem není zatím známo, zřejmě se ale bude konat počátkem týdne od 16. července. Obřad bude veřejný.