Desítky hodin náročné, ale zároveň zajímavé a záslužné práce, odvedli studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově (SUPŠS). Pod rukama mladých umělců se dočkal kompletní rekonstrukce a modernizace barokní lustr z druhé poloviny 18. století.

Čtěte také: Celé Národní muzeum bude po opravě přístupné do půlky roku 2020

„S ředitelem muzea Jiřím Křížkem dlouhodobě spolupracujeme. Začali jsme se bavit o tom, že by stálo za to barokní skvost zrekonstruovat," říká ředitel SUPŠS v Kamenickém Šenově Pavel Kopřiva s tím, že se díky této zakázce mohli studenti podrobně seznámit s historickým materiálem.

Svítidlo původně patřilo šlechtickému rodu Clam-Gallasů. V roce 1904 jej do sbírek dnešního Severočeského muzea v Liberci věnoval hrabě František Clam- Gallas. Rod vlastnil do poloviny dvacátého století rozsáhlé majetky převážně v severních Čechách (viz infobox).

Zaprášený v depozitu

Historický barokní lustr takzvaného prácheňského typu ležel, či spíše visel dlouhá léta v depozitáři muzea. Některé jeho části již ohlodal zub času a použitelnost dále snižovala i skutečnost, že využíval tradiční zdroj světla obyčejné svíčky. To se nyní změnilo.

„Zadání od muzea znělo, že se má lustr rozsvítit. Nahradili jsme tedy zdroje světla modernějšími," říká Kopřiva

Na lustru zůstalo podle jeho slov zhruba devadesát procent částí původních. „Nahrazovaly se jen některé prasklé, chybějící a nefunkční části," podotýká.

Kompletní barokní lustr v dílně SUPŠS Kamenický Šenov.

„Lustr bude součástí připravované expozice barokního umění v Severočeském muzeu," říká ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek. Ten zároveň zve na slavnostní rozsvícení zrenovovaného skvostu, které proběhne tento pátek 27. ledna od 10.00 na půdě muzea, v expozici užitého umění.

Pomohla nadace

Citlivě zrenovovat jakýkoliv historický unikát není rozhodně levná záležitost. V tomto případě pomohla Nadace Preciosa, která celý projekt zafinancovala.

Nadace již během svého více než dvacetiletého působení rozdělila různým subjektům a organizacím téměř dvě stě milionů korun. Kromě umění a kultury, pod kterou spadá aktuální projekt, podporují soukromé peníze i vědu a výzkum, zdraví a prevenci, sport a tělovýchovu, nebo sociální a humanitární činnost.

Čtěte také: Příští rok UNESCO? Pražský kostel na Jiřího z Poděbrad má šanci

„Historie našeho regionu je od roku 1548 postavena na sklářství. Těší nás nejen tradici nadále udržovat, ale také pomoci takovým projektům, které ji ostatním lidem připomenou," říká ředitelka Nadace Preciosa Andrea Kroupová.

Dílenský učitel Tomáš Sieber s lustrem v původním stavu.

Clam-GallasovéRod Clam-Gallasů byl založen roku 1757, kdy část větve rodiny Clamů z Korutan přijala jméno vymřelého rodu hrabat Gallasů z italského Tridentska. Zakladatelem byl hrabě Christian Philipp Clam-Gallas (17481805), synovec posledního člena rodu Gallasů hraběte Philippa Josefa. Podobně jako jeho syn Christian Christoph (17711838) byl mecenášem Ludwiga van Beethovena.

Největší majetek měl rod v severních Čechách, přesněji v Jizerských Horách. Clam-Gallasům patřil zámek Frýdlant, hrad Grabštejn, zámek Lemberk a také okolí Liberce. Velké paláce vlastnil rod ve Vídni i v Praze, kde dodnes významné barokní stavby stojí. V severní obvodové zdi pražského paláce se nachází známá pražská kašna Terezka.

Rodina vlastnila i některá drobná či rozptýlená panství jako Obříství, Velké Klecany a Žďár nad Sázavou. Majetek v Československé republice byl dcerám posledního hraběte zabaven v roce 1945.

Zdroj: Wikipedie