Muži umírají dříve než ženy, nejčastěji z vnějších příčin. Pod tímto termínem se skrývají například pracovní úrazy, autonehody a sebevraždy. Tímto nepřirozeným způsobem končí život českých mužů v průměru dvaapůlkrát častěji než v případě žen. Muži nad ženami vedou také v nemocech oběhové soustavy a rakovině.

Intenzita úmrtnosti poklesla ve sledovaném období skoro ve všech věkových kategoriích, a to u obou pohlaví. „V roce 2016 byla míra úmrtnosti nejvyšší u svobodných mužů. Naopak ženatí muži dosahovali nejnižší úrovně úmrtnosti. U žen byla situace obdobná,“ uvedl Roman Kurkin z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu (ČSÚ). Dodal, že ovdoví-li žena v nižším věku, má bude mít nejspíš kratší život, než kdyby ztratila manžela později.

Celkový počet zemřelých se v letech 2006 až 2016 pohyboval mezi 104 a 111 tisíci. Údaje ovlivňuje nejen intenzita úmrtnosti, ale i věková struktura populace. Mezi roky 2006 a 2016 vzrostl podíl obyvatel starších 65 let o více než čtyři procentní body. „Vzhledem ke stárnutí populace se počet zemřelých střídavě zvyšoval, i když intenzita úmrtnosti klesala,“ popsal data Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ.

Nejvíce obyvatel České republiky umírá v zimních měsících. Po očištění na stejný počet dní v měsíci zemřelo v posledních deseti letech v průměru nejvíce lidí v únoru – 9 690. Následoval leden s 9 438, březen s 9 305 a prosinec s 9 136 zemřelými.

Vyšší počty zemřelých v zimních měsících obvykle souvisejí se zvýšeným výskytem onemocnění dýchacích cest a s chřipkovou epidemií. „Například v prvních měsících roku 2014 chřipková epidemie nepropukla, a počet zemřelých tak byl velmi nízký. Chřipka přišla až na začátku roku 2015 a vedla k nejvyššímu počtu úmrtí za první tři měsíce roku ve sledovaném období,“ vysvětlil místopředseda ČSÚ Marek Rojíček s tím, že nejméně lidí umírá v měsících srpen, září a červen.

Nejčetnějšími příčinami úmrtí byly nemoci oběhové soustavy, novotvary a s odstupem nemoci dýchací soustavy. Nejčastějším místem úmrtí byla zdravotnická zařízení lůžkové péče. Doma skonala pětina všech zemřelých.