V roce 1992 Dunovský například spoluzakládal a poté vedl pražské Dětské krizové centrum, jež vniklo jako první zařízení v ČR orientované na problematiku syndromu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.

Absolvent oboru pediatrie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy svou profesní kariéru začínal na dětských odděleních nemocnic v Táboře či Benešově. Od roku 1968 působil na první dětské klinice fakulty dětského lékařství u zakladatele české pediatrie profesora Josefa Švejcara. Po roce 1980 kliniku deset let vedl. V roce 1996 se stal konzultantem Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Čestný člen řady domácích i mezinárodních vědeckých institucí a někdejší předseda Sdružení přátel SOS dětských vesniček v ČR publikoval více než 250 odborných prací a knih v oboru pediatrie a sociální pediatrie.