Bakterii salmonely v odběrech stolice postižených pacientů a personálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně potvrdila krajská hygiena o víkendu. V pátek 15. března v nemocnici zaznamenali zažívací potíže u 17 žen hospitalizovaných na gynekologicko-porodnickém oddělení, u dvou pacientů urologie a čtyř pacientů dětského oddělení.

Stejné potíže se podle mluvčího nemocnic Zlínského kraje Egona Havrlanta v pátek projevily také u čtyř zaměstnanců. Během soboty přibyli ještě další dva. Nákazu měl podle hygieny pravděpodobně způsobil čtvrteční oběd, kdy bylo podáváno kuře s rýží. "Jde zatím o spekulaci. V tuto chvíli je příčina neznámá," uvedl tiskový mluvčí. Podle jeho slov by výsledky šetření měly být známy v pondělí, pravděpodobněji až v úterý.

Šetřením výskytu onemocnění salmonelózou v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB) se Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (KHS ZK) začala zabývat v pátek 15. března. "Byli jsme informováni zástupci KNTB o epidemickém výskytu onemocnění na oddělení gynekologicko - porodnickém a na dětském oddělení," uvedla ředitelka krajské hygieny Eva Sedláčková.

Pokrm kuřete s rýží

Společným jmenovatel nákazy byl podle jejích informací pravděpodobně pokrm kuře s rýží. Zaměstnanci protiepidemického odboru KHS ZK v pátek provedli epidemiologické šetření a nařídili i protiepidemická opatření spočívající mimo jiné v desinfekci a odběrech stolice postižených a personálu na mikrobiologické a virologické vyšetření.

Ze šetření nekompromisně vyplynulo, že se jedná o bakterii Salmonelly enteritidis. "Byly tak provedeny i odběry vzorků surovin a stěrů z prostředí jak v kuchyni, tak ve skladovací části," vysvětlila ředitelka hygieny.

Zároveň hygiena nařídila na základě principu předběžné opatrnosti likvidaci zmražených kuřecích stehen, ze kterých byl připraven čtvrteční oběd. Dále byla nařízena sanitace a desinfekce všech prostor kuchyně a skladových prostor s termínem do zahájení přípravy pokrmů v neděli dne 17. 3. 2019.

Zvýšený hygyenický režim

"Okamžitě jsme zavedli zvýšený hygienický režim," uvedl Egon Havlant. Pacienty s obtížemi izolovali od ostatních hospitalizovaných, personál i všichni pacienti na dotčených odděleních byli poučeni o nutnosti dodržovat hygienická opatření.

Zdroj nákazy v tuto chvíli podle slov tiskového mluvčího nemocnice není známý a informace o možné příčině nákazy by se od krajských hygieniků mohli dozvědět pravděpodobně na začátku příštího týdne. "Provedli jsme samozřejmě všechna potřebná hygienická opatření na dotčených odděleních a proběhla rovněž dekontaminace nemocniční kuchyně před zahájením dnešní přípravy jídel," vysvětlil Havrlant.

 Postižené pacienty léčí standardně, a to podáváním infuzí jako prevence dehydratace, u závažnějšího průběhu onemocnění nasazují antibiotickou léčbu. "Věříme, že příznaky u pacientů postupně během několika dnů odezní a jejich zdravotní stav se vrátí do normálu," dodal.

O odškodnění pacientů je podle něj předčasné hovořit, a to i z toho důvodu, že zatím není známa přesná příčina nákazy.