Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš soudí, že bychom se měli inspirovat v Německu, kde existuje ministerstvo pro vědu a vysoké školy. „My už řadu měsíců hlásáme a napsali jsme to i do připomínek 
k návrhu zákona, že nové ministerstvo by mělo plnit koordinační a hodnotitelskou úlohu a předkládat vládě návrh rozpočtu na vědu. Pokud má mít jeho existence smysl, mělo by zahrnovat i vysoké školy, kde se vedle akademie pěstuje věda nejvíc. Pochopitelně to neznamená, že by je ministerští úředníci měli řídit," řekl Deníku Jiří Drahoš. Zdůraznil, že v Česku chybí propracovaná hodnotitelská metodika, která by zohledňovala různé cíle výzkumných institucí. Například ministerské ústavy mají plnit resortní zadání, nikoli se věnovat základnímu výzkumu.

Akademie je zatím jediná instituce, kde se periodicky věda hodnotí. Právě v těchto dnech se zde píší závěrečné zprávy z prověrky pětileté práce 380 výzkumných týmů. „To nedělá žádná vysoká škola ani jiné instituce, ačkoliv je to nutné. Ve Francii mají kvalifikovanou agenturu, která si na to najímá vědce i ze zahraničí. Tato organizátorská role by měla být jedním z důležitých poslání nového ministerstva," míní Jiří Drahoš.