Málokdo z houbařů tuší, že houby mohou obsahovat těžké kovy jako měď, olovo a zinek. „Nejvíce jsou ohroženi kadmiem, které v houbách poměrně často překračuje stanovené limity,“ uvedl Radek Novotný z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Karcinogenní kadmium při otravě poškozuje zejména ledviny a játra.

Houbařská sezona v roce 2020 byla podle odborníků zvláštní. Začala se rozbíhat až koncem srpna. Takto houbařil Tomáš Blinka v Beskydech.
Houby? Okousané a červivé. Sezona se někde teprve rozjede

Zjistit míru kontaminace hub by měl nový výzkum. Podílejí se na něm i Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc a Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně.

Vědci zkoumají houby nasbírané v Jeseníkách. Kvůli atmosférickému proudění je mohou znečistit zdroje i z průmyslových oblastí Ostravska či Polska.

Plné košíky

„Druhové složení lesních porostů, tedy listnaté stromy oproti těm jehličnatým, může výrazně ovlivnit koloběhy látek v ekosystémech,“ uvedl předseda Technologické agentury Petr Konvalinka.

Leoš Škorpík z Radešínské Svratky je úspěšným houbařem.
OBRAZEM: Houbař našel výstavního křemenáče. Klobouk měl šestadvacet centimetrů

Odborníci odebrali přes 450 vzorků půdy a několik kilogramů hub. Nyní na základě jejich rozboru připravují mapy upozorňující na riziko konzumace kontaminovaných hub. „Pokud se naše hypotézy potvrdí, tak nám nic nebrání ve vytvoření nového podkladu pro úpravu lesnického hospodaření. V lokalitách zatížených imisemi těžkých kovů budeme schopni upravit místní skladbu lesů tak, abychom efektivněji chránili životní prostředí i zdraví houbařů,“ dodal Novotný.