Podle Konvalinky jde o zcela mimořádný triumf lidského umu, výzkumného úsilí, technologických dovedností a pochopitelně i finančních prostředků. „Momentálně ještě nedokážeme plně docenit, jak neuvěřitelný úspěch vědy to je,“ míní Konvalinka.

Jeho bratr, bývalý rektor ČVUT, stavař a nyní šéf Technologické agentury ČR Petr Konvalinka o obrovském přínosu vědců při zvládání pandemie taktéž nepochybuje. Je proto rád, že právě jím vedená instituce mohla přispět k podpoře výzkumných týmů, které se ubírají právě tímto směrem.

„Vědci, kteří jsou zvyklí na dlouholetou mravenčí práci v labratořích, najednou začali být vnímáni jako osobnosti přinášející reálná řešení a naději,“ říká Petr Konvalinka. Řešitelům dřívějších projektů TA ČR nabídla rozšíření jejich aktivit o témata související s covidem-19, dodatečná dotace činila sto milionů korun.

Na eliminaci negativních společenských dopadů pandemie se zaměřila mimořádná veřejná soutěž Programu ÉTA, kam putovala stejná částka. „Podpořili jsme například vývoj respirátorů či plicního ventilátoru CoroVent, ale také zajímavé práce v oblasti společenských věd. Například programy, které pomáhají seniorům překlenout období izolace,“ uvádí Petr Konvalinka.

Kterým projektům tedy Technologická agentura ČR pomohla k úspěchu?

Vývoj respirátoru třídy FFP3, který lze tisknout na 3D tiskárnách
Jde o práci výzkumného týmu v Českém institutu informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC). Spolu s několika průmyslovými partnery CIIRC začal vyrábět několik tisíc kusů těchto respirátorů denně. Údaje k polomasce navíc dali volně k dispozici. Možnosti stáhnout si data k vytištění masky na 3D tiskárně využilo 64 společností z 25 zemí světa. Nejvíce stažení bylo z USA, Německa, Portugalska, Nizozemska, ale i z Mexika a Spojených arabských emirátů.

Ústenka se samočisticí vlastností založená na speciálním typu barvení textilií
Vyvinutý systém funkčního barvení je zcela unikátní. V kombinaci se speciálním barvivem z Centra organické chemie Pardubice, které reaguje na UV záření a zajišťuje bariérovou ochranu vůči mikrobům, vznikl materiál vhodný pro výrobu ústenek. Ty se dají použít opakovaně a jejich ochranné účinky zůstávají i při 50 pracích cyklech na 60 °C, čímž se výrazně snižuje jejich počet na jednoho nositele. Výrobu zajišťuje inovační firma INOTEX Dvůr Králové nad Labem.

Komplexní, bezpečné a rychlé řešení laboratorní diagnostiky k onemocnění covid-19
Hranice v diagnostice virových onemocnění posunula společnost GeneSpector. Jde o unikátní odběrové soupravy obsahující odběrový roztok viRNAtrap, který viry okamžitě inaktivuje a zároveň uchovává vzorky stabilní pro samotnou diagnostiku. Tím poskytuje větší bezpečnost pro zdravotnický a laboratorní personál. Aktuální výzvou je uvedení kitu na trh pro současnou detekci SARS-CoV-2 a chřipky typu A i B.

Software pro podporu chytrých opatření ve městech
Platforma UR.LAB, která vznikla v rámci Center města budoucnosti (CFF) si předsevzala ambiciózní cíl – připravit Českou republiku lépe na zvládání krizových situací. V současnosti je představuje zejména pandemie koronaviru, ale v budoucnu se může jednat i o jinou nestandardní situaci způsobenou virem, black-outem nebo nedostatkem zdrojů (vody, potravin, energií apod.). Platforma UR.LAB oslovila rozhodující instituce státní správy a samosprávy.

Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života
Základním předpokladem pro řešení mimořádných situací je dostatek informací. Oblast zdraví populace a zejména znevýhodněné skupiny občanů nebyly dosud dostatečně zmonitorovány a data chyběla.

Proto vznikl projekt, jehož cílem je popsat sociální rozdílnosti v oblasti zdravotnictví, rozpoznat rizikové faktory a zmapovat skutečný zdravotní stav populace. Projekt vznikl ve spolupráci Sociologického ústavu Akademie věd ČR, Fyziologického ústavu AV ČR, agentur MEDIAN a STEM/MARK, a.s.

Otevřená platforma z oblasti Big Data zaměřená na vyšetřování a pokročilou analýzu podezřelých objektů, aktivit a vztahů
Již vyvíjený software bude obohacen o nové moduly týkající se chytré karantény a podpory krizového rozhodování. Řešitelem je společnost Cogniware s.r.o.