Biofyzik Christian Herbst, který analýzu zpěvákova hlasu prováděl, vycházel při výzkumu z nahrávek, které zachycují Mercuryho hlas bez rušivého hudebního doprovodu. K porovnání zpěvního a mluvního hlasu popové legendy mu pak pomohly zpěvákovy rozhovory s novináři. „Podmínky pro výzkum nebyly jednoduché. Bohužel jsme nemohli Freddieho přivést k nám do laboratoře. O to pečlivěji jsme museli vybírat materiál, který jsme k výzkumu použili," uvedl Herbst, který po dokončení postdoktorandského pobytu na olomoucké univerzitě nyní působí v domovském Rakousku.

Odborníci na základě analýzy frekvence mluvního hlasu dospěli ke zjištění, že Mercury patřil typově k barytonistům, ale zpíval jako tenor. Podle Jana Švece z olomoucké katedry biofyziky tato skutečnost dávala jeho hlasu jiný nádech. Výzkum se zaměřil i na stanovení hlasového rozsahu zpěváka. Vědci prokázali, že Mercury měl rozsah přes tři oktávy. Operní barytonisté mají přitom běžný rozsah dvě oktávy.

Vědci zkoumali na půdě fakulty také typickou chraplavou barvu hlasu tohoto charismatického zpěváka. Švédští kolegové k tomu využili zpěváka, který dokázal Mercuryho imitovat, a udělali pomocí vysokofrekvenční kamery záznam kmitání jeho hlasivek. Zjistili, že Freddieho „chraplák" spočíval pravděpodobně v rozkmitání nejen hlasivek, ale i ventrikulárních řas, které jsou nad nimi, uvedla mluvčí fakulty Martina Šaradinová.

Vibrato u dlouhých tónů

Podle odborníků bylo typickým rysem Mercuryho hlasu také vibrato u dlouhých tónů, které se projevuje jako modulace frekvence hlasu. Běžně se frekvence vibrata pohybuje v rozpětí čtyř až sedmi hertzů, tedy hlas jde, laicky řečeno, nahoru a dolů čtyřikrát až sedmkrát za vteřinu. U Mercuryho ale byla frekvence vyšší, v rozmezí pěti až osmi hertzů. „Zatímco vibrato u většiny popových a rockových zpěváků je pravidelné, u Mercuryho bylo poměrně rychlé a nepravidelné," doplnil Herbst.

Od smrti britského zpěváka a člena rockové skupiny Queen Freddieho Mercuryho letos uplyne 25 let. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších zpěváků v historii, proslulý byl i svým charismatem a extravagantností při vystupování. Zemřel na AIDS.