Pochopit tyto dosud nepopsané procesy je velmi důležité například kvůli vývoji nových léčiv jako jsou antibiotika. Metoda přinese pokroky jak v medicíně, tak v biotechnologiích.

Expertní tým pod vedením biochemika Jiřího Damborského z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na této metodě pracuje spolu s týmem odborníků pražského Heyrovského ústavu fyzikální chemie Akademie věd ČR od roku 2004. Po čtyřleté práci bude tento objev českých vědců poprvé představen světu a uveřejněn v prestižním časopise Americké chemické společnosti The Journal of the American Chemical Society.

První úspěchy ve svém bádání vědci zaznamenali v říjnu 2006.

Dnes mají na stole i první přesné výsledky. „Novou metodou se již podařilo s vysokou přesností stanovit rychlost pohybu molekul vody, které proteiny v živých buňkách obklopují,“ uvedl vedoucí brněnského vědeckého týmu Jiří Dambor. Právě on přišel na speciálně vytvořené bílkoviny, do kterých je možné sondu zavést.

Na způsob zavádění sondy a její umístění v molekule pak přicházeli brněnští vědci spolu s pražskými kolegy. „Společně jsme přicházeli na řešení, jak sondu umístit dovnitř molekuly. Tím, jak prostoupit membránu se zabývám už od roku 1996, kolega Damborský zase přišel na způsob, jak sondu ukotvit,“ vysvětlil postup práce fyzikální chemik Martin Hof z ústavu fyzikální chemie Akademie věd.

Pevně ukotvené sondy v bílkovinách je možné přirovnat ke klíči zasunutému v zámku. Sondy se poté aktivují laserem a je díky nim možné studovat procesy, které v živých organismech probíhají. „Sonda zkoumá strukturu a na jejím základě my můžeme pochopit funkce některých pochodů,“ popsal důležitost sond Hof. Právě pochopení funkce je velmi důležité k vývoji nových materiálů a biologicky účinných látek, například léčiv. A změny v bílkovinách, které jsou při zavádění sond potřebné, pak mění pro člověka škodlivé věci na neškodlivé.