„Chtěli jsme zachytit potřeby současných rodičů a následně jsme je rozdělili do čtyř skupin s určitými společnými znaky,“ říká spoluautor výzkumu Ondřej Kácha.

Na základě analýzy jejich odpovědí se zařadili mezi angažované, spořádané, komunitní a nenáročné. „Jednotlivé rodičovské typy jsou vcelku rovnoměrně zastoupeny v rámci populace České republiky, regionálně i mezi velkými městy a venkovem,“ uvádí Kácha.

Upozorňuje přitom, že většina rodičů se nevejde jen do jedné škatulky, má znaky i z ostatních skupin. Zapojení do projektu prostřednictvím webové stránky www.rodicovskatypologie.cz pomůže k hlubšímu zmapování jejich ambicí, cílů a záměrů.

Typologie rodičů - InfografikaZdroj: Deník

Plus i pro školy

Přínosné to bude také pro školy. „Pokud pracují s nástrojem rodičovských očekávání, mohou lépe ukázat, co nabízejí, jaké mají priority a jestli se to potkává s tím, co chtějí rodiče,“ vysvětluje Andrea Vedralová ze společnosti School My Project. Ideální by ovšem podle ní bylo, kdyby se vůdčí role ujali zřizovatelé.

„Už při komunitním plánování by měli zjistit vzájemná očekávání škol a rodičů a pak transparentně formulovat cíle, které pak lze monitorovat a kontrolovat,“ dodává Vedralová. Z výzkumu vyplynulo, že 89 procent rodičů si přeje, aby se učitelé zaměřovali nejen na obsah výuky, ale také na vztahy mezi dětmi, 83 procent požaduje informace, s čím by měli dětem doma pomoci a 75 procent chce, aby jim byl učitel partnerem při vzdělávání i ve výchově.