„Chtěli jsme zachytit potřeby současných rodičů a následně jsme je rozdělili do čtyř skupin s určitými společnými znaky,“ říká spoluautor výzkumu Ondřej Kácha.

Na základě analýzy jejich odpovědí se zařadili mezi angažované, spořádané, komunitní a nenáročné. „Jednotlivé rodičovské typy jsou vcelku rovnoměrně zastoupeny v rámci populace České republiky, regionálně i mezi velkými městy a venkovem,“ uvádí Kácha.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga
Povinná maturita z matematiky? Plaga navrhne vládě její zrušení

Upozorňuje přitom, že většina rodičů se nevejde jen do jedné škatulky, má znaky i z ostatních skupin. Zapojení do projektu prostřednictvím webové stránky www.rodicovskatypologie.cz pomůže k hlubšímu zmapování jejich ambicí, cílů a záměrů.

Typologie rodičů - InfografikaZdroj: Deník

Plus i pro školy

Přínosné to bude také pro školy. „Pokud pracují s nástrojem rodičovských očekávání, mohou lépe ukázat, co nabízejí, jaké mají priority a jestli se to potkává s tím, co chtějí rodiče,“ vysvětluje Andrea Vedralová ze společnosti School My Project. Ideální by ovšem podle ní bylo, kdyby se vůdčí role ujali zřizovatelé.

Škola - ilustrační foto.
Kam dál ve vzdělávání? Chybí celonárodní dohoda

„Už při komunitním plánování by měli zjistit vzájemná očekávání škol a rodičů a pak transparentně formulovat cíle, které pak lze monitorovat a kontrolovat,“ dodává Vedralová. Z výzkumu vyplynulo, že 89 procent rodičů si přeje, aby se učitelé zaměřovali nejen na obsah výuky, ale také na vztahy mezi dětmi, 83 procent požaduje informace, s čím by měli dětem doma pomoci a 75 procent chce, aby jim byl učitel partnerem při vzdělávání i ve výchově.